Overenskomst

Her ligger tariffavtalen, som omfatter de som er ansatte i OneCo Networks. Det denne avtalen inneholder er blant annet arbeidstid, hvor mye lønn man skal ha, fritid, overtidsbetaling, direktemønstring osv. Vår tariffavtale er delt opp i 2 deler. Den ene heter A-delen, som er felles for alle bedrifter som er den del av arbeidsgiverforeningen Spekter. B-delen, er den lokale avtalen. Det er den som kanskje er mest interessant for de som lurer på hva man har krav på når det kommer til lønn og arbeidstid.