Hovedavtalen

Her ligger Hovedavtalen. Det er den avtalen som LOstat og Spekter har forhandlet frem. for å ta den lange historien og gjøre denne kort: Det er denne avtalen som gjør at vi ikke kan streike i hytt og gevær, men blir en slags regelbok for hvordan OneCo Networks og EL og IT skal samarbeide. Vi bruker denne avtalen veldig aktivt for å kreve å være med på diverse organisatoriske endringer i bedriften, og når bedriften vil gjøre endringer som kan påvirke den enkeltes arbeidshverdag. Denne sørger også for at de tillitsvalgte får fri for å skolere seg i lover og regelverk.