Info lønnsoppgjør og pensjon 4.16

Her er ny Info 30.05.16 lønnsoppgjøret 2016 og pensjon

Info 4.16 – lønnsforhandlinger og pensjon

Reklamer

Info lønnsoppgjør og pensjon 3.16

Her er litt Info lønnsoppgjøret 2016 og pensjon

Info 3.16 – lønnsforhandlinger og pensjon

Uttalelse fra åsmøte i klubben om oppsigelse av hovedtillitsvalgt i EVRY

EVRY gjør hovedtillitsvalgt overtallig.

EVRY har ført opp mangeårig hovedtillitsvalgt John Christian Hanssen på lista for overtallige. IKT Bransjens Fagforening mener bedriften har hoppet over drøftinger etter hovedavtalens § 5-11.

Uttalelse fra Klubb Relacom

 

«Pensjonskurset», en ubetinget suksess

EL & IT-klubben og personalavdelingen i Relacom gjennomfører en informasjonsrunde rundt om i landet hvor det orienteres om bedriftens pensjons- og forsikringsordringer, samt LO Favørforsikringene som tilhører medlemskapet i EL & IT Forbundet. Etter at samlingene er gjennomført i Oslo, på Løten, i Drammen, Kristiansand, Stavanger og Bergen, kan man konkludere med at budskapet skaper interesse. Antall deltakere har vært stort de steder man har gjennomført runden. Innholdet engasjerer, og ikke minst, noen får også en aha-opplevelse. For er det slik at vi vet hvilken pensjonsordning vi har og hvilke ytelser denne gir, eller hvilke forsikringsordninger bedriften har? Og vet medlemmene i EL & IT hvilke forsikringer som ligger i medlemskapet?

Runden fortsetter over påske i Trondheim 29. mars for så å fortsette i Sarpsborg 6. april og Ålesund 7. april. Runden avsluttes i Tromsø 18. april og Harstad 19. april.

Partene vurderer om tiltaket bør utvides til også å omfatte noen andre områder. Responsen man opplever forteller i hvert fall noe om informasjonen som gis og hvordan denne mottas. Så for dere som enda ikke har meldt dere på, ikke vent. Det eneste dere risikerer, er å få mere kunnskap om pensjon og forsikring.

Mvh:

Øivind Juul Schjetne

Hovedtillitsvalgt

EL & IT Forbundet, Klubb Relacom.

P1000872

Informasjonsmøte i Bergen

P1000779

Viggo Larsen, Direktør Internservice

ÅRSMØTE 2016

Innkalling til EL & IT Forbundet, Klubb Relacom.

Innkalling årsmøte klubb 2016

Klubbavisa er i gang.

Klubbavisa er i gang igjen etter at Vegar J. Evensen sluttet i Relacom.

Nå er det Hans Jørgen Rådstoga i fra Oslo som er blitt redaktør.

Alle henvendelser kan enten legges inn som kommentarer på siden eller sendes som mail til direkte til Hans Jørgen

Lønnsoppgjør 2014 info 2

Klubbstyret har fått en del spørsmål angående prioriteringene i årets lønnsoppgjør, vi ønsker forklare bakgrunnen for noen av de valgene som vi gjorde denne gangen.

Bare kort for å forklare sammenhengen:

Bedriften har varslet at de vurderer overgang til NHO. Dette vil i så fall medføre overgang til annen overenskomst, noe som vil medføre at flere av våre opparbeidede rettigheter i egen overenskomst vil forsvinne. Dette er ivaretatt gjennom en særavtale som nå er ferdigforhandlet og vil tre i kraft hvis overgangen vil skje.

Så kanskje noen svar på spørsmål vi har fått:


Vi fikk fremforhandlet en fortsatt medbestemmelsesrett på pensjon ved en overgang til NHO(LOK).  Dette er viktig på grunn av om vi ikke hadde fått en særavtale på dette så kunne bedriften ved en overgang til NHO(LOK) endre pensjonen til sine ansatte uten av vi kunne gjort noe med det.
Og da er lovens minstebestemmelse en 2% innskudd som er minimum.


Vi fikk fremforhandlet at vi fremdeles får beholde e-dagene ved en overgang til NHO(LOK) Dette er en særrettighet som vi har på vår tariffavtale som nesten ingen andre har og som vi vet at medlemmene ønsker å beholde, uansett tariffavtale.


Vi fikk fremforhandlet at ansatte i Relacom får full lønn under sykdom selv om det blir innført karensdager sykefravær, dvs at du taper ikke lønn ved å være syk.
Dette er veldig viktig for våre medlemmer for dette skaper en trygg ramme ved sykdom så man kan konsentrere seg om å bli frisk.


Vi har fremforhandlet at man får tillegget for fagbrev nummer 2 som egen linje på lønnsslippen.
Dette er viktig for våre medlemmer for da slipper man at tillegget blir «spist opp» av den generelle lønnsøkningen som det har blitt før.


Relacom ønsket å gjøre om oppsigelsesfristene til å kun gjelde AML §15-3, dvs 1 måned. Resultatet er nå at alle som er ansatt per 1.06.2014 beholder gammel ordning.
Dette er veldig viktig for våre medlemmer med tanke på den situasjonen bedriften er i.
Vi ønsker alle å ha en så stabil og trygg jobb som mulig for å kunne planlegge våre liv fremover.


Vi fikk fremforhandlet et generelt tillegg til alle på kr 9000,- selv om Relacom har hatt et forferdelig økonomisk resultat det siste året.


Vi fikk fremforhandlet en pott på 1 million kr til individuelle tillegg, som dere kan kontakte deres sjef for å eventuelt rette ett lønnskrav imot.


Hvis det er flere spørsmål vedrørende lønnsoppgjøret så kan dere rette de til deres lokale tillitsvalgte eventuelt kontakte styret.

Mvh Klubbstyret