Klubbstyret

Leder: Øivind Juul Schjetne epost mob 90133770

Nestleder: Knut Hamletsen epost mob 91889671

Kasserer: Are Bergli Heier epost mob 48266391

Sekretær: Dag Nysæter epost mob 91604716

1. styremedlem: Anne Kari Mentzoni epost mob 91693618

2. styremedlem: Karl Tore Nordheim epost mob 91607410

3. styremedlem: Torje Haugsbø Herstad

4. styremedlem: Karoline Simonsen (Ungdomsrepresentant) epost mob 48152091

Hovedverneombud: Knut Hamletsen epost mob 91889671

1. varamedlem: Anbjørn Marvik epost mob 91396026

2. varamedlem: Bjørn Markus Karlsen 

3. varamedlem: Einar Egeland epost mob 91878176

4. varamedlem: Randi Bosnes

Pers. vara for ungd.repr.: Kenneth Hasselstrøm