Klubbstyret

Leder: Are Bergli Heier epost tlf: 48266391

Nestleder: Knut Hamletsen epost tlf: 91889671

Kasserer: Øivind Juul Schjetne epost tlf: 90133770

Sekretær: Dag Nysæter epost tlf: 91604716

1. styremedlem: Anne Kari Mentzoni epost tlf: 91693618

2. styremedlem: Karl Tore Nordheim epost tlf: 91607410

3. styremedlem: Torje Haugsbø Herstad epost tlf: 90033014

4. styremedlem(Ungdomsrepresentant): Kenneth Hasselstrøm epost tlf: 95784861

Hovedverneombud: Knut Hamletsen epost tlf: 91889671

1. varamedlem: Anbjørn Marvik epost tlf: 91396026

2. varamedlem: Bjørn Markus Karlsen epost tlf: 46811239

3. varamedlem: Otto Røyland epost tlf: 97583832

4. varamedlem: Ragnhild Rygh epost tlf: 93440180

Pers. vara for ungd.repr.: Maja Lind Arntzberg epost tlf: 47704879