Om oss/kontakt oss

Vi er en landsomfattende klubb i EL og IT Forbundet. Vi jobber i bedriften Relacom som bygger ut telenettet og drifter det. Våre medlemmer har kompetanse innen kobbernettet, koax-anlegg, fibernett, mastemontasje og radiolinjer. 

Vi har ca 800 medlemmer og har avdelinger fra Agder i sør og helt opp til Nord-Norge.

Styret:

Leder: Øivind Juul Schjetne epost mob 90133770

Nestleder: Knut Hamletsen epost mob 91889671

Kasserer: Are Bergli Heier epost mob 48266391

Sekretær: Dag Nysæter epost mob 91604716

1. styremedlem: Anne Kari Mentzoni epost mob 91693618

2. styremedlem: Karl Tore Nordheim epost mob 91607410

3. styremedlem: Torje Haugsbø Herstad

4. styremedlem: Karoline Simonsen (Ungdomsrepresentant) epost mob 48152091

Hovedverneombud: Knut Hamletsen epost mob 91889671


1. varamedlem: Anbjørn Marvik epost mob 91396026

2. varamedlem: Bjørn Markus Karlsen 

3. varamedlem: Einar Egeland epost mob 91878176

4. varamedlem: Randi Bosnes

Pers. vara for ungd.repr.: Kenneth Hasselstrøm


Avdelingene:

Østfold: Are Bergli Heier epost mob 48266391

Oslo/Akershus: Dag Nysæter epost  mob  91604716

Vestfold

Hedmark/Oppland:  Knut Hamletsen  epost  mob 91889671

Buskerud:  Fritjof Jonas epost mob 90141373

Agder: Einar Egeland

Rogaland : Anbjørn Marvik epost mob 91396026

Telemark:  

Hordaland: Vegard Akse Einen epost mob 90519473

Sogn og Fjordane: Gunnstein Vefring

Trøndelag : Odd Sverre Pedersen epost mob 91633865

Nord-Norge : Karl Tore Nordheim epost mob 91607410