Om oss/kontakt oss

Vi er en landsomfattende klubb i EL og IT Forbundet. Vi jobber i bedriften OneCo Networks som bygger ut telenettet og drifter det. Våre medlemmer har kompetanse innen kobbernettet, koax-anlegg, fibernett, mastemontasje og radiolinjer. 

Vi har ca 800 medlemmer og har avdelinger ifra sør og helt til nord i Norge

Styret:

Leder: Are Bergli Heier epost tlf: 48266391

Nestleder: Knut Hamletsen epost tlf: 91889671

Kasserer: Øivind Juul Schjetne epost tlf: 90133770

Sekretær: Dag Nysæter epost tlf: 91604716

1. styremedlem: Anne Kari Mentzoni epost tlf: 91693618

2. styremedlem: Karl Tore Nordheim epost tlf: 91607410

3. styremedlem: Torje Haugsbø Herstad epost tlf: 90033014

4. styremedlem(Ungdomsrepresentant): Kenneth Hasselstrøm epost tlf: 95784861

Hovedverneombud: Knut Hamletsen epost tlf: 91889671


1. varamedlem: Anbjørn Marvik epost tlf: 91396026

2. varamedlem: Bjørn Markus Karlsen epost tlf: 46811239

3. varamedlem: Otto Røyland epost tlf: 97583832

4. varamedlem: Ragnhild Rygh epost tlf: 93440180

Pers. vara for ungd.repr.: Maja Lind Arntzberg epost tlf: 47704879


Avdelingene:

Oslo/Akershus: Dag Nysæter epost  tlf: 91604716

Østfold: Are Bergli Heier epost tlf: 48266391

Innlandet: Knut Hamletsen  epost  tlf: 91889671

Buskerud: Øyvind Kaasin epost tlf: 993399670

Vestfold/Telemark: Thore Bundgaard epost tlf: 95442804

Agder: Otto Røyland epost tlf: 97583832

Rogaland: Anbjørn Marvik epost tlf: 91396026

Hordaland: Hans Peder Langbekkhei epost tlf: 90109075

Sogn & Fjordane: Torje Haugsbø Herstad epost tlf: 90033014

Møre & Romsdal: Egil Ove Holte epost tlf: 95052624

Trøndelag: Øivind Juul Schjetne epost tlf: 90133770

Nord-Norge: Karl Tore Nordheim epost mob 91607410