Opplæringsutvalg

I årets tariffoppgjør ble det avtalt at det skulle etableres et fast partssammensatt Opplæringsutvalg i bedriften. Utvalget skal møtes minimum 2 ganger i året. Fra EL & IT Forbundets side ønsker vi å bruke dette utvalget til å få på plass en god oppfølging av lærlinger, både faglig og med hensyn til sikkerhet. Vi er videre opptatt av muligheter for kompetanseutvikling av alle ansatte og vil jobbe for å få på plass systemer for dette gjennom utvalgsarbeidet. Kompetanseutvikling kan omfatte alt fra det å ta nye fagbrev, høyere utdanning, til den nesten daglige kompetanseutvikling som er nødvendig for å holde seg oppdatert i yrket sitt. I dette inngår også prosjektlederutvikling og opplæring for planleggere og andre yrkesgrupper.

Som en del av oppgjøret har bedriften også forpliktet seg til at det ved utgangen av året skal foreligge et fullverdig tilbud for ufaglærte ansatte som ønsker å ta et fagbrev. EL & IT Forbundet vil jobbe for at flest mulig skal ha et fagbrev. Ufaglærte ansatte som ønsker dette må ta kontakt med lokale tillitsvalgte. Vi vil komme tilbake til dette.

EL & IT Forbundet har oppnevnt følgende tillitsvalgte til Opplæringsutvalget: Randi Solberg, Knut Hamletsen, Vegar Evensen.
Vi er sikre på at disse blir glade for innspill fra medlemmer.

Produktivitet og effektiviseringstiltak.

I forbindelse med årets tariffoppgjør ble det avtalt å etablere et partssammensatt utvalg som skulle se på mulige effektiviseringstiltak med sikte på økt produktivitet.
Fra EL & IT Forbundet sin side deltar Øivind Juul Schjetne, Knut Hamletsen og Robert Grønhaug. Utvalget ledes av Mona Keeler.
Utvalget har nå konkludert med at noen tiltak bør prøves ut, men at utprøving må følges av evaluering. Alle regioner skal nå identifisere maks) 6 tiltak for utprøving. Hver av bedriftens avdelinger skal foreslå 3 tiltak for seg. Det som er viktig å merke seg er at disse tiltakene skal utformes i samarbeid med de ansatte. Det er derfor viktig at dette følges opp slik at de ansatte får reell innflytelse og dermed eierskap til de tiltak man blir enige om å prøve ut.
I første omgang, når tiltak er vedtatt satt i gang, skal disse så følges opp med kontinuerlig evaluering fram til sommeren 2013.

Demonstrerte i Polen

Øivind Juul Schjetne

Nestleder i Klubben Øivind Juul Schjetne var nylig deltaker i en delegasjon fra EL&IT Forbundet i Polen.
Reisen til Polen var en del av prosjektet «Arbeid, demokrati og europeisk forbrødring», som er finansiert av Utenriksdepartementet. De tillitsvalgte fra EL&IT benyttet også turen til å vise solidaritet med polske fagforeningskamerater utenfor norskeide Radisson Blu Hotel i Warsawa. Les mer på Nettverks hjemmeside

Bransjeutvikling og samarbeid 15.-16. oktober

Bilde fra tidligere samarbeidskonferanse

Forbundets klubber og tillitsvalgte i Relacom, Eltel Networks og Sønnico har de siste årene utviklet et godt samarbeid. Samarbeidet har dreid seg mye om tariffavtaler og lønns- og arbeidsvilkår, men også innleieproblematikk og trygging av arbeidsplasser. Etter utskillingen fra Telenor har det vi kan kalle teleentreprenørbransjen vokst og vi mener det nå er på tide å få etablert et mer grunnleggende bransjefellesskap på flere nivå. Dette slik vi ser at de fleste bransjer i Norge gjør.

Dette er også bedriftene enig i, og 15.-16. oktober skal det avholdes en første, felles konferanse mellom bedriftene, tillitsvalgte, EL & IT Forbundet og Norsk teknologi (NHO). Konferansen er ment å være en oppstart på et lengre utviklingsprosjekt hvor partene skal samarbeide. Konferanse skal blant annet diskutere innholdet i et slikt utviklingsprosjekt.

Kontrolltiltak og lagring av personopplysninger

Relacom AS har mange systemer som lagrer ulike opplysninger om ansatte i bedriften.
EL & IT Forbundet har en avtale med bedriften som regulerer den elektroniske kjøreboken, men ingen oversikt over andre systemer og eventuell lagring.

Vi har derfor krevd et møte med ledelsen om dette, og et første møte skal avholdes 27.september. På dagsorden står gjennomgang av hvilke systemer som fins, hvilke personopplysninger som lagres, hvor lenge de lagres og hva de eventuelt brukes til. I tillegg er det av interesse for oss å finne ut av hvem som har tilgang til ulike opplysninger.
I møtet vil det også bli gitt en gjennomgang av det nye AX-systemet som skal innføres i løpet av høsten med henblikk på å få avklart hvilke personopplysninger som eventuelt samles og lagres her.

Dette er forhold som reguleres av Arbeidsmiljølov og Personopplysningsloven. EL & IT Forbundet ønsker å ivareta våre medlemmers interesser og vil følge opp dette saksfeltet for å være sikre på at alt er i tråd med gjeldende bestemmelser.

AP frir til fagbevegelsen

Raymond Johansen diskuterer med en av konferansedeltakerne.

Partisekretær Raymond Johansen og statssekretær Jan Erik Støstad stilte i debatt om sosial dumping og EU på Oslokonferansen i går. De hadde begge et klart budskap til fagbevegelsen: Stem riktig (AP) ved valget neste år.

Nei til EUs Heming Olaussen poengterte, at mens AP nå advarer fagbevegelsen mot Høyre og Fremskrittspartiet, løp de selv til de samme partiene for å få støtte til implementering av tjenestedirektivet i Norge. Mot seg hadde de både sine egne samarbeidspartnere og fagbevegelsen.

EU-diskusjonen på kveldsmøtet i går var full av kunnskap og gode poenger. Det var ikke minst Nei til EUs leder Heming Olaussen som bidro til at dette ble et lærerikt og morsomt kveldsmøte.