Handlingsplan for rekruttering av kvinner i Relacom

Fra prosjektets sluttkonferanse

Fra prosjektets sluttkonferanse

Relacom AS er medlem av prosjektet ”Jenter i bil og elektro” som er et samarbeidsprosjekt mellom blant andre Norsk Teknologi og EL & IT Forbundet. Målsetninger i prosjektet er å modernisere bransjen ved å få til et mer tokjønnet arbeidsmiljø og dermed et større mangfold.

Relacom AS har som egen målsetting å rekruttere flere kvinnelige telekommunikasjons-montører, elektrikere, IKT- fagarbeidere, teknikere og ingeniører.
Målet er 10 % i perioden 2013 – 2016.

Bedriftens langsiktige mål er at kvinner skal utgjøre 15 % av tekniske stillinger innen 2020.

Relacom AS og EL&IT Klubben i bedriften er enige om en handlingsplan som du kan lese her: Handl planJenter RelacomRelacom

Årsmøte i klubben 19 og 20.mars

diskusjonÅrsmøte i klubben avvikles 19 og 20.mars og innkalling er sendt avdelingene. Delegatnøkkel er 1 pr påbegynte 50 medl. i avdelinga.

Frist for påmelding av delegater og innsending av forslag er fredag 8.mars.

Styret tar sikte på å sende ut beretning, regnskap, innkomne forslag og forslag til budsjett 2 uker før årsmøtet, 5.mars, og håper dette vil gi avdelingene en anledning til å kunne forberede seg best mulig til årsmøtet. Avdelingsleder vil være ansvarlig for at papirene kommer ut til alle delegater.

Manifest Analyse mener Dagsrevyen villeder om pensjon

imagesOppslaget om offentlig pensjon på Dagsrevyen i går blir imøtegått av Manifest Analyse. Dagsrevyen påsto at offentlige ansatte streiket for en dårligere pensjon for arbeidstakere under 55 år enn det statsministeren tilbød i forhandlinger. Både Tone Rønholdtangen LO/Stat og statsministeren ble intervjuet.

Les Manifest Analyses innlegg i saken. VILLEDER DAGSREVYEN OM PENSJON.doc Fra Manifest Analyse

Klubbleder Sissel Hallem slutter i Relacom

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Klubbleder Sissel Hallem har fått ny jobb i FO (Fag- og profesjonsforbundet for 27 000 barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere) Hun begynner i den nye jobben 1.mars og dette får noen praktiske konsekvenser.

Allerede fra denne uken er Øivind Juul Schjetne konstituert som hovedtillitsvalgt for EL & IT Forbundet i Relacom AS. Sissel fortsetter med tittel varahovedtillitsvalgt og med 100 % permisjon fram til 1.mars, men vil i all hovedsak ikke delta i drøftings – og /eller forhandlingsmøter med bedriften framover. Andre tillitsvalgte vil selvfølgelig delta sammen med Øivind.

I tillegg vil Øivind også fungere som klubbleder fra nå, og det bes om at han i hovedsak kontaktes ved behov for bistand fra den sentrale klubben. Sissel vil være på jobb, og ha arbeidsoppgaver relatert til klubbens årsmøte samt fortsatt ha ansvar for noen saker som allerede er i prosess.

Vi har valgt å gjøre det på denne måten fordi vi tror at dette gir den mest smidige overgangen til nye ansvarlige.

I tillegg har Anita Bødtger varslet styret (og valgkomiteen) om at hun ønsker å fratre sitt verv som sekretær etter årsmøtet, 1 år før valgperioden hennes er over.

Årsmøtet vil som vanlig velge nytt klubbstyre, men fram til da fungerer altså Øivind som klubbleder og som hovedtillitsvalgt.

STYRET

Fysisk klubbstyremøte 17 og 18. desember

Bilde fra tidligere klubbstyremøte

Årets siste fysiske møte avholdes denne måneden. Har du innspill til møtet, snakk med din tillitsvalgte eller send e-post direkte til styret.
Saker som allerede står på dagsorden er blant annet aktuelt fra regionene, samarbeidsprosjektet i teleentreprenørbransjen, oppsummering av pottforhandlingene og årsmøteforberedelser.