Årsmøte Klubb Relacom 2019

Den 8. – 9. April har det vært årsmøte i den landsomfattende klubben Relacom. Sakene som har vært behandlet er beretning, regnskap, forslag, budsjett og valg. Det var mye engasjement i sakene som var innsendt og det kunne uten tvil vært endeløse debatter om visse temaer. Det ble satt ned arbeidsgrupper på innleie/UE for å lære de tillitsvalgte å bruke det nye regelverket og innleieheftene som har laget av EL og IT. Delegatene virket svært fornøyd med årets gjennomgang av årsmøte, og det nye styret i Klubb Relacom takker for tilliten som avdelingene i har gitt, og takker for denne gang.

Lønnsoppgjør 2014 info 2

Klubbstyret har fått en del spørsmål angående prioriteringene i årets lønnsoppgjør, vi ønsker forklare bakgrunnen for noen av de valgene som vi gjorde denne gangen.

Bare kort for å forklare sammenhengen:

Bedriften har varslet at de vurderer overgang til NHO. Dette vil i så fall medføre overgang til annen overenskomst, noe som vil medføre at flere av våre opparbeidede rettigheter i egen overenskomst vil forsvinne. Dette er ivaretatt gjennom en særavtale som nå er ferdigforhandlet og vil tre i kraft hvis overgangen vil skje.

Så kanskje noen svar på spørsmål vi har fått:


Vi fikk fremforhandlet en fortsatt medbestemmelsesrett på pensjon ved en overgang til NHO(LOK).  Dette er viktig på grunn av om vi ikke hadde fått en særavtale på dette så kunne bedriften ved en overgang til NHO(LOK) endre pensjonen til sine ansatte uten av vi kunne gjort noe med det.
Og da er lovens minstebestemmelse en 2% innskudd som er minimum.


Vi fikk fremforhandlet at vi fremdeles får beholde e-dagene ved en overgang til NHO(LOK) Dette er en særrettighet som vi har på vår tariffavtale som nesten ingen andre har og som vi vet at medlemmene ønsker å beholde, uansett tariffavtale.


Vi fikk fremforhandlet at ansatte i Relacom får full lønn under sykdom selv om det blir innført karensdager sykefravær, dvs at du taper ikke lønn ved å være syk.
Dette er veldig viktig for våre medlemmer for dette skaper en trygg ramme ved sykdom så man kan konsentrere seg om å bli frisk.


Vi har fremforhandlet at man får tillegget for fagbrev nummer 2 som egen linje på lønnsslippen.
Dette er viktig for våre medlemmer for da slipper man at tillegget blir «spist opp» av den generelle lønnsøkningen som det har blitt før.


Relacom ønsket å gjøre om oppsigelsesfristene til å kun gjelde AML §15-3, dvs 1 måned. Resultatet er nå at alle som er ansatt per 1.06.2014 beholder gammel ordning.
Dette er veldig viktig for våre medlemmer med tanke på den situasjonen bedriften er i.
Vi ønsker alle å ha en så stabil og trygg jobb som mulig for å kunne planlegge våre liv fremover.


Vi fikk fremforhandlet et generelt tillegg til alle på kr 9000,- selv om Relacom har hatt et forferdelig økonomisk resultat det siste året.


Vi fikk fremforhandlet en pott på 1 million kr til individuelle tillegg, som dere kan kontakte deres sjef for å eventuelt rette ett lønnskrav imot.


Hvis det er flere spørsmål vedrørende lønnsoppgjøret så kan dere rette de til deres lokale tillitsvalgte eventuelt kontakte styret.

Mvh Klubbstyret

 

Lønnsoppgjøret 2014

Årets lønnsoppgjør

Dette resultatet skal ut til uravstemning før det er endelig.

Tariffoppgjøret 2014 er avsluttet og protokollene er underskrevet. Her kommer et kort resymé:

Innledning:
Det er viktig å forstå bakgrunnen for hvilke prioriteringer klubben gjorde i sitt krav til årets oppgjør.

Bedriften har over lengre tid signalisert at de vurderer en overgang til NHO (Norsk Teknologi). Ved en slik overgang, vil klubbens medlemmer innplasseres på de overenskomster som finnes under NHO-paraplyen. For fagarbeidere og andre som jobber innen faget, ville LOK (Landsoverenskomsten for elektrofag) blitt tariffavtale. For kontorpersonell ville Handel og Kontoroverenskomsten blitt gjort gjeldende, og for funksjonærer FLT-overenskomsten (Foreningen for ledelse og teknikk).

Ved en overgang ville våre opparbeidede rettigheter på Spekteroverenskomsten blitt borte med mindre overenskomsten vi ville blitt plassert på, også inneholdt de samme formuleringer. Her følger et utvalg vi ikke finner i de aktuelle overenskomstene:
– Fridagene (4,7 dager, romjul pluss 2 ekstra dager).
– Lønn under sykdom (PS. Følg debatten om karensdager!).
– Avtalerett på pensjon og innføring av flåtestyring.
– Flere andre rettigheter ville også blitt borte sammen med overgang til nye overenskomstområder.

Klubbens prioritet ved årets oppgjør var å sikre at alle medlemmer av EL&IT Forbundet ville beholde disse rettighetene sammen med flere andre rettigheter (se protokoll). Klubben ønsket også å beholde avtalerett på pensjon og innføring av flåtestyring. Protokollene viser at målene er nådd.

Forhandlingsutvalget mener vi har nådd frem med våre prioriteringer. Det er derfor et enstemmig forhandlingsutvalg som oversender årets resultat til videre behandling. I dette ligger at resultatet skal ut til uravstemning.

Forhandlingsutvalget vil gi honnør til en motpart som har vist stor vilje til å finne konstruktive løsninger til beste for begge parter. Forhandlingene ble holdt i en god tone.

Viser for øvrig til protokollene fra tariffoppgjøret.

for styret
Øivind Juul Schjetne
Leder

Protokoll særavtale EL IT 080514

Protokoll Hovedoppgjør Relacom – EL IT Negotia 080514

Ny redaktør

Ny redaktør

Ny redaktør

Etter årsmøtet i klubb Relacom 2014 så ble det bestemt at klubbavisen.no må få en ny redaktør. Det siste året har aktiviteten vært liten.

Vegar J. Evensen overtar nå som redaktør av siden etter Anita Bødtger.

Alle henvendelser kan enten legges inn som kommentarer på siden eller sendes som mail til Vegar.

Bilder og andre ting tas imot med stor takk 😀

Håper dere har litt tålmodighet med Vegar da han er ganske ny i dette.

Klubbavisa på nett igjen

Klubbstyret beklager at hjemmesiden vår ikke har vært oppdatert så ofte vi gjerne skulle sett at den ble, og ikke minst fortsatt være en informasjonskanal for medlemmer og andre. Etter hvert håper vi at vi skal komme tilbake et nivå som gjør det interessant å besøke siden jevnlig.

Klubbstyrets sammensetning ble endret gjennom årsmøtet i 2013. Ut gikk leder Sissel Hallem, som søkte arbeidsoppgaver utenfor våre rekker, og vår ansvarlige for klubbavisa.no, Anita Bødtger. Sistnevnte skjemmet oss bort med å oppdatere et oppslagsverk vi i klubben, men også mange andre både i egne rekker og utenfor, besøkte ofte. Treffstatistikken viste at http://www.klubbavisa.no var en hyppig besøkt og populær hjemmeside. Det er lett for oss som fører klubbens ansvar videre å tilkjennegi at vi er Anita en stor takk skyldig for dette. Når Anita trådte tilbake fra klubbstyret, medførte dette at tilgang til aktivitetene ikke kom på samme nivå som tidligere. Klubben har vel heller ikke formidlet informasjon videre slik vi kanskje kunne gjort. Men dette er tross alt historie og kan ikke endres.
– Anita. Stor takk og klem fra klubben!

Som leder av klubben vil jeg sammen med noen andre styremedlemmer forsøke å holde hjemmesiden oppdatert med aktuelle saker i tiden fremover. Foreløpig er kun undertegnede gitt innblikk i hvordan hjemmesiden oppdateres. Målet er imidlertid at vi over nyttår skal fordele arbeideoppgaver og kunnskap om hvordan hjemmesiden oppdateres på flere hender. Da er vi forhåpentligvis på gang.

Klubben tar fatt på et nytt år med store utfordringer. Kort kan nevnes bedriftens ønske om forhandlinger for evt. overgang til NHO og ny pensjonsordning, samtidig som det gjennom prosjektet TNT skjer endringer i bedriftens struktur og prosesser som forhåpentligvis vil gi våre medlemmer og andre ansatte en bedre, mere forutsigbar hverdag. Klubben og avdelingene vil involvere medlemmene i dette arbeidet.

Avslutningsvis vil jeg ønske alle medlemmer og lesere av hjemmesiden en riktig God Jul. Samtidig håper jeg på stor deltakelse på medlemsmøter og andre aktiviteter i klubbens og avdelingenes aktiviteter i året som kommer.

God Jul og Godt Nytt År!

Øivind

 

 

Brev til alle medlemmer i klubben fra Sissel

019Til alle medlemmer i EL & IT Forbundet Klubb Relacom

28.februar er min siste arbeidsdag i Relacom.Jeg ønsker med dette å hilse til så mange som mulig og takke for de årene jeg har fått være tillitsvalgt.

Det har vært noen tøffe tak og vanskelige perioder, men også mye moro og gode stunder.  Det har i sum bare vært positive erfaringer,og uansett har det alltid vært en ære og få gjøre sitt beste på vegne av alle medlemmer.

Jeg har vært på mange reiser rundt i landet, på medlemsmøter og årsmøter. Det har bestandig vært veldig lærerikt og hyggelig å komme på slike ”besøk”, og jeg har satt stor pris på den dialogen vi har hatt ved slike anledninger.

Nå ønsker jeg dere alle lykke til i det videre arbeidet med utvikling av lønns- og arbeidsvilkår og kamp mot sosial dumping i bransjen.

Jeg håper også at det i tiden framover skal bli mulig å videreutvikle og forbedre et bransjesamarbeid med sikte på å styrke bransjens anseelse og gjøre det enda bedre å jobbe her!

Jeg oppfordrer alle medlemmer til å støtte opp om de tillitsvalgte, og husk, det er alltid bruk for nye  tillitsvalgte også!

Takk for meg.

Solidarisk hilsen

Sissel

Handlingsplan for rekruttering av kvinner i Relacom

Fra prosjektets sluttkonferanse

Fra prosjektets sluttkonferanse

Relacom AS er medlem av prosjektet ”Jenter i bil og elektro” som er et samarbeidsprosjekt mellom blant andre Norsk Teknologi og EL & IT Forbundet. Målsetninger i prosjektet er å modernisere bransjen ved å få til et mer tokjønnet arbeidsmiljø og dermed et større mangfold.

Relacom AS har som egen målsetting å rekruttere flere kvinnelige telekommunikasjons-montører, elektrikere, IKT- fagarbeidere, teknikere og ingeniører.
Målet er 10 % i perioden 2013 – 2016.

Bedriftens langsiktige mål er at kvinner skal utgjøre 15 % av tekniske stillinger innen 2020.

Relacom AS og EL&IT Klubben i bedriften er enige om en handlingsplan som du kan lese her: Handl planJenter RelacomRelacom

Årsmøte i klubben 19 og 20.mars

diskusjonÅrsmøte i klubben avvikles 19 og 20.mars og innkalling er sendt avdelingene. Delegatnøkkel er 1 pr påbegynte 50 medl. i avdelinga.

Frist for påmelding av delegater og innsending av forslag er fredag 8.mars.

Styret tar sikte på å sende ut beretning, regnskap, innkomne forslag og forslag til budsjett 2 uker før årsmøtet, 5.mars, og håper dette vil gi avdelingene en anledning til å kunne forberede seg best mulig til årsmøtet. Avdelingsleder vil være ansvarlig for at papirene kommer ut til alle delegater.