Seier for EL&IT i ATEA

efbt-demonstrasjon-flagg-brussel-jan2013EL&IT Forbundet og de tillitsvalgte i ATEA, vant en viktig seier i Arbeidsretten i går. Arbeidsrettens avgjørelse var enstemmig og innebærer at en avtale fra 13. april i 2011 ikke er til hinder for at de tidligere ansatte i Umoe IKT tas ut i streik til støtte for kravet om tariffavtale mellom EL & ITForbundet og Atea AS. Les hele saken i Nettverk

Pottforhandlingene utsatt

Meningen var å starte opp årets pottforhandlinger i neste uke.

Ledelsen har nå bedt om utsettelse ettersom dette kolliderer med deres budsjettprosess.

Første forhandlingsmøte om potten er nå avtalt til 8.oktober

Partene er enige om at vi tar sikte på å bli ferdige slik at tillegg som gid kan utbetales på november lønn.

Alle tillegg vil uansett bli etterbetalt med virkning fra 1.april.

Ny overenskomst – nye minstelønnssatser!

Som et resultat av årets tariffoppgjør ble satsene i overenskomsten for lønnsgruppe 3 endret.

Dette vil medføre at enkeltindivider skal ha økt lønn etter 4 og 8 års ansiennitet i bedriften, avhengig av ansettelsesdato.

For ansatte i lønnsgruppe 3 (fagarbeider, tekniker, ressursstyrer, produksjonsleder) er ny minstelønn etter 4 års ansiennitet 355 000. For fagarbeider gjelder ansiennitet etter at fagbrev er oppnådd. Hvis man tjener under dette beløpet på det tidspunkt man passerer 4 år, må nærmeste leder varsles og vedkommende skal da sende melding til Zalaris om endret lønn.

For ansatte i lønnsgruppe 3 er ny minstelønn etter 8 års ansiennitet 365 000. For fagarbeider gjelder ansiennitet etter at fagbrev er oppnådd. Hvis man tjener under dette beløpet på det tidspunkt man passerer 8 års ansiennitet må nærmeste leder varsles og vedkommende skal sende melding til Zalaris om lønnsendring.

Vi vet at noen passerte både 4 og 8 år i løpet av sommeren, disse bør nå sjekke om deres lønn skal justeres.

Her er den nye Overenskomsttabellen

JA – FLERTALL I URAVSTEMMINGEN

Uravstemning for område 9 i LO Stat/Spekter er avholdt og godkjent.

Resultatet ga et klart JA- flertall med 76,7 %. Deltakelsen var imidlertid så lav at resultatet måtte godkjennes av LO Stat og de berørte forbund. Område 9 Øvrige består av 66 virksomheter med til sammen 6.106 stemmeberettigede. Det er imidlertid verd å merke seg at når det gjelder EL & IT Forbundets medlemmer i dette området så er deltakelsen vesentlig høyere enn gjennomsnittet. Flere av de mindre klubbene våre hadde mellom 96 og 100% deltakelse blant sine medlemmer og totalt for alle EL & IT Forbundets medlemmer i område 9 var deltakelsen på 67,59 %.

I Relacom-klubben hadde vi en deltakelse på 63,7 %.

Det ble avgitt 797 stemmer, 509 sa JA og 272 sa NEI

JA-prosenten utgjorde dermed nesten 64 %

For resultater for de enkelte avdelinger i klubben vår, se her.

Oppgjøret vil bli utbetalt på augustlønnen, etterbetalt fra 1.april.

Vi håper å  komme i gang med pottforhandlingene i løpet av august.