Tariffinformasjon Spekter nr. 7.2016

Tariffinformasjon Spekter nr. 7.2016

juli 2016

Gigantmekling i september

qq

LO Stat har varslet plassoppsigelse for 3 516 medlemmer i ni forbund i 15 virksomheter – deriblant Relacom AS. Kommer ikke LO Stat og Spekter til enighet, kan det bli storstreik. Foreløpig meklingsfrist er 16. september.

Meklingen gjelder område 9 i Spekter og omfatter 20 tariffavtaler. Pensjon er en gjenganger i uenighetene mellom LO Stat og Spekter. LO Stat skal mekle på vegne av Fellesforbundet, FLT, HK, EL og IT, NJF, NLF, FO, Fagforbundet og NTL. Riksmekleren regner med å bruke fire dager og fem meklere i forsøket på å løse floken.

-Dette blir en litt spesiell mekling, sier forbundssekretær Reidunn Wahl som representerer EL og IT Forbundet i LO Stats forhandlingsutvalg. Dette dreier seg om generelle tillegg, lønnstabeller og mye annet, men mest av alt om ansattes medbestemmelse på pensjon, sier Wahl.

LO Stats forhandlingsleder i meklingen er Eivind Gran, nestleder i LO Stat.

Meklingen omfatter

 • Vinmonopolet
 • Ruter
 • Flytoget
 • Valnesfjord Helsesportssenter
 • SIVA, Selskapet for industrivekst
 • Relacom
 • Norlandia Barnehagene
 • AIM Norway
 • Studentsamskipnaden i Bergen
 • Studentsamskipnaden i Stavanger
 • Studentsamskipnaden i Østfold
 • Drammen Scener
 • Norlandia Pasienthotell
 • Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
 • SiO Mat og Drikke

Konsekvenser av en konflikt i Relacom AS
Relacom er ansvarlig for utbygging av telenettet, herunder kabeltv-nettet, samt leveranse og service på det samme i store deler av landet. En konflikt vil antakelig i første omgang merkes gjennom mørke TV-skjermer ved feil på kabeltv-nettet. Senere vil feil på det lokale telefonnettet og landsdekkende nett kunne bli problematisk.

– I det hele tatt vil retting av feil på tele-, data- og kabeltv-nettet ta lengre tid enn i en ordinær arbeidssituasjon, sier Wahl.

Konflikten kan bli utvidet
Det er oppnådd enighet om 52 avtaler i Spekter område 9. LO Stat har tatt forbehold om at antallet medlemmer det varsles plassoppsigelse for kan bli utvidet før meklingen starter. For EL og IT Forbundet kan dette i så fall gjelde medlemmer i f. eks Broadnet, Fubi, Geomatikk, Hålogaland Kraft, Statnett og Telemuseet. Distrikt, fagforeninger og klubber må være forberedt på aktiviteter knyttet til dette.

Med vennlig hilsen

yt

Youngsgt. 11, 0181 Oslo

Seier for EL&IT i ATEA

efbt-demonstrasjon-flagg-brussel-jan2013EL&IT Forbundet og de tillitsvalgte i ATEA, vant en viktig seier i Arbeidsretten i går. Arbeidsrettens avgjørelse var enstemmig og innebærer at en avtale fra 13. april i 2011 ikke er til hinder for at de tidligere ansatte i Umoe IKT tas ut i streik til støtte for kravet om tariffavtale mellom EL & ITForbundet og Atea AS. Les hele saken i Nettverk

Pottforhandlingene utsatt

Meningen var å starte opp årets pottforhandlinger i neste uke.

Ledelsen har nå bedt om utsettelse ettersom dette kolliderer med deres budsjettprosess.

Første forhandlingsmøte om potten er nå avtalt til 8.oktober

Partene er enige om at vi tar sikte på å bli ferdige slik at tillegg som gid kan utbetales på november lønn.

Alle tillegg vil uansett bli etterbetalt med virkning fra 1.april.

Ny overenskomst – nye minstelønnssatser!

Som et resultat av årets tariffoppgjør ble satsene i overenskomsten for lønnsgruppe 3 endret.

Dette vil medføre at enkeltindivider skal ha økt lønn etter 4 og 8 års ansiennitet i bedriften, avhengig av ansettelsesdato.

For ansatte i lønnsgruppe 3 (fagarbeider, tekniker, ressursstyrer, produksjonsleder) er ny minstelønn etter 4 års ansiennitet 355 000. For fagarbeider gjelder ansiennitet etter at fagbrev er oppnådd. Hvis man tjener under dette beløpet på det tidspunkt man passerer 4 år, må nærmeste leder varsles og vedkommende skal da sende melding til Zalaris om endret lønn.

For ansatte i lønnsgruppe 3 er ny minstelønn etter 8 års ansiennitet 365 000. For fagarbeider gjelder ansiennitet etter at fagbrev er oppnådd. Hvis man tjener under dette beløpet på det tidspunkt man passerer 8 års ansiennitet må nærmeste leder varsles og vedkommende skal sende melding til Zalaris om lønnsendring.

Vi vet at noen passerte både 4 og 8 år i løpet av sommeren, disse bør nå sjekke om deres lønn skal justeres.

Her er den nye Overenskomsttabellen

JA – FLERTALL I URAVSTEMMINGEN

Uravstemning for område 9 i LO Stat/Spekter er avholdt og godkjent.

Resultatet ga et klart JA- flertall med 76,7 %. Deltakelsen var imidlertid så lav at resultatet måtte godkjennes av LO Stat og de berørte forbund. Område 9 Øvrige består av 66 virksomheter med til sammen 6.106 stemmeberettigede. Det er imidlertid verd å merke seg at når det gjelder EL & IT Forbundets medlemmer i dette området så er deltakelsen vesentlig høyere enn gjennomsnittet. Flere av de mindre klubbene våre hadde mellom 96 og 100% deltakelse blant sine medlemmer og totalt for alle EL & IT Forbundets medlemmer i område 9 var deltakelsen på 67,59 %.

I Relacom-klubben hadde vi en deltakelse på 63,7 %.

Det ble avgitt 797 stemmer, 509 sa JA og 272 sa NEI

JA-prosenten utgjorde dermed nesten 64 %

For resultater for de enkelte avdelinger i klubben vår, se her.

Oppgjøret vil bli utbetalt på augustlønnen, etterbetalt fra 1.april.

Vi håper å  komme i gang med pottforhandlingene i løpet av august.