«Pensjonskurset», en ubetinget suksess

EL & IT-klubben og personalavdelingen i Relacom gjennomfører en informasjonsrunde rundt om i landet hvor det orienteres om bedriftens pensjons- og forsikringsordringer, samt LO Favørforsikringene som tilhører medlemskapet i EL & IT Forbundet. Etter at samlingene er gjennomført i Oslo, på Løten, i Drammen, Kristiansand, Stavanger og Bergen, kan man konkludere med at budskapet skaper interesse. Antall deltakere har vært stort de steder man har gjennomført runden. Innholdet engasjerer, og ikke minst, noen får også en aha-opplevelse. For er det slik at vi vet hvilken pensjonsordning vi har og hvilke ytelser denne gir, eller hvilke forsikringsordninger bedriften har? Og vet medlemmene i EL & IT hvilke forsikringer som ligger i medlemskapet?

Runden fortsetter over påske i Trondheim 29. mars for så å fortsette i Sarpsborg 6. april og Ålesund 7. april. Runden avsluttes i Tromsø 18. april og Harstad 19. april.

Partene vurderer om tiltaket bør utvides til også å omfatte noen andre områder. Responsen man opplever forteller i hvert fall noe om informasjonen som gis og hvordan denne mottas. Så for dere som enda ikke har meldt dere på, ikke vent. Det eneste dere risikerer, er å få mere kunnskap om pensjon og forsikring.

Mvh:

Øivind Juul Schjetne

Hovedtillitsvalgt

EL & IT Forbundet, Klubb Relacom.

P1000872

Informasjonsmøte i Bergen

P1000779

Viggo Larsen, Direktør Internservice

Nytt regelverk for for dem som vil jobbe til 70 år

SPK har lagt ut en artikkel om hva man taper og/eller vinner på å fortsette i arbeid etter 67 år. Den kan være nyttig og kjenne til (selv om det ikke er aktuelt for veldig mange). Nytt regelverk er betydelig endret i forhold til hvordan det har vært til nå, hvor arbeidstakere som har arbeidet etter 67 år har kunnet motta full alderspensjon fra folketrygden på toppen av full lønn, uten at dette har svekket din framtidige tjenestepensjon. Eksemplene viser at fra 2011 er reglene betydelig endret. Du vil med nytt regelverk få lavere tjenestepensjon fra SPK om du fortsetter å jobbe etter 67, samtidig som du begynner å heve pensjon fra folketrygden.

Les Statens pensjonskasses artikkel om dette her