Diskusjon om individuell oppfølging med ledelsen

Gunnar Lien, Stein Martinsen og Viggo Larsen

Årsmøtet i klubben åpnet i dag med besøk fra ledelsen. Både direktør Stein Martinsen, økonomidirektør Gunnar Lien og personalsjef Viggo Larsen var tilstede. Stein Martinsen innledet om situasjonen i bedriften og oppfordret til moderasjon ved lønnsoppgjøret. Imidlertid, mest diskusjon ble det rundt direktørens vektlegging av nødvendigheten av individuell oppfølging av ansatte. Stein Martinsen hevdet at individuell oppfølging er et viktig redskap for å øke produktiviteten.

Ellers lovte ledelsen å følge opp de mange innspillene fra salen.

Landsmøtet er over.

EL&IT Forbundets landsmøte er over for denne gang.

I går var utenriksminister Jonas Gahr Støre tilstede for å snakke om blant annet Palestina og Afghanistan. Gårdsdagen ble ellers brukt til å stemme over endringer av vedtekter, nytt handlingsprogram og diverse forslag.
Nytt i neste periode er at landsomfattende klubber har forslagsrett til landsmøtet i forbundet. For full oppdatering av landsmøtets vedtak og begivenheter henviser vi til forbundets hjemmeside.

Klubbavisa skrev før landsmøtet at det ville bli 11 delegater og representanter fra Relacomklubben, som representerte forskjellige distrikter i landet. Det viste seg at vi var 13. På bildet ser vi (fra venstre): Anne Kari Menzoni, Øivind Juul Schjetne, Sissel Hallem, Kjell Gunnar Johnsrud. Anita Bødtger, Leif Gregersen, Knut Hamletsen, Robert Grønhaug, Jan Anderson, Roar Longva, Randi Solberg, Jan Egil Skagen og Leif Stene.

Stor oppslutning om pensjonskonferanse!

Stor deltakelse på pensjonskonferanse.

Forsvar offentlig pensjon sin konferanse i Oslo i dag samler 120 deltakere. Innlederpanelet er bredt, med tungvektere som Jan Mjønnesland, samfunnsøkonom, Stein Stugu fra DeFacto og Erik Orskaug, sjefsøkonom i Unio. Ellers er fagbevegelsen godt representert ved leder av LO/kommune,Klemet Rønning-Aaby, forbundssekretær Dag Westhrin i NTL og Eli Gunhild By fra Norsk sykepleierforbund.

Fra klubben vår deltar Øivind Juul Schjetne, Jan Andersson,Knut Hamletsen og Anita Bødtger.

Organisasjonsdebatt på Lillehammerkonferansen.

Konferansen i Lillehammer diskuterer i dag og i morgen landsmøtesaker. Deltakerne kommer fra hele landet og samler de fleste overenskomstområdene i forbundet. Flere av deltakerne er fra vår egen klubb. Dagens innledere er Ove Toska og Nina Farnes Hansen. Ove Toska er medlem av forbundsstyret og leder av Elektromontørenes Fagforening i Hordaland.
Ove Toska understreket i sin innledning fagforeningenes betydning og argumenterte for en styrking av fagforeningene i forhold til dagens distriktsorganisering etter neste landsmøte. Mange tok ordet til en engasjerende debatt.
Nina Farnes Hansen vil snakke om handlingsplanen seinere på dagen.

Arbeidsgiveren ønsker stor grad av kontroll.

Sissel Hallem snakket om elektronisk overvåking.

Sissel Hallem innledet om elektronisk overvåking på Oslokonferansen i dag. «Det finnes ikke bra nok lovverk i dag og vi trenger den nødvendige styrken til å forhindre en framtid med overvåking på arbeidsplassen», sa hun.
Tor Moen fra Heismontørenes fagforening og Arne Varhaug fra Sønnico-klubben i Rogaland fortalte om erfaringer fra sine klubber.

Dagen ble avslutta med temaene uførepensjon der innleder var Pål Hellesnes, og AFP med innleder Jan Mønnesland.

Dette var siste dagen på Oslokonferansen som var særdeles innholdsrik dette året.

Fagbevegelsen eneste garantist for velferdsstaten

Asbjørn Wahl utfordrer fagbevegelsenPå andre dag av Oslo-konferansen sto velferdsstaten på dagsordenen. Asbjørn Wahl fra Forsvar velferdsstaten og David Hansen fra Civita var innledere. David Hansen var i sitt foredrag opptatt av at vi må «stikke fingeren i jorda» når det gjelder finansiering. Han mente det var en rekke forhold som krevde endringer av velferdsmodellen, blant annet eldrebølgen og finanskrisa.
Asbjørn Wahl mente at større forskjeller mellom folk svekker velferdsstaten og at selve velferdsstaten er et resultat av faglig/politisk kamp. Han sa at det ikke fantes velferdsstater som ikke har en fagbevegelse.

Den største utfordringen til fagbevegelsen kom fra nettopp Asbjørn Wahl som sa at den eneste garantisten for velferdsstaten i framtida er en kampvillig fagbevegelse.