Tariff-kurs i Østfold!

Invitasjon til Tariff-Kurs

Klubb OneCo Networks Avd. Østfold inviterer til kurs for EL og IT medlemmer Tirsdag 28/1-2020 kl. 16:00-19:00 på Markveien 3 i Sarpsborg

Kurset vil ha tema:

  • Tariffavtalen
  • Hovedoppgjøret 2020

Kurset vil for det meste gå igjennom hva som står i tariffavtalen. Det blir en helt grunnleggende gjennomgang av alt som innebærer arbeidsvilkårene til våre medlemmer.

Vi har invitert leder av Elektroarbeidernes Fagforening og Distriktssekretær i Østfold for å snakke litt om Landsoverenskomsten.

Påmelding til kurs skjer ved å gi beskjed til Are Bergli Heier:

tlf: 48266391

mail: are.bergli.heier@oneco.no

påmeldingsfrist den 21/1-2020

PS: Det blir servert pizza til de påmeldte!

Nytt styre i klubben

Jan Olav Andersen overrekker en takk samarbeidet til Sissel Hallem

Jan Olav Andersen overrekker en takk samarbeidet til Sissel Hallem

De entusiastiske deltakerne på årsmøtet

De entusiastiske deltakerne på årsmøtet

Klubbleder Øivind Juul Schjetne

Klubbleder Øivind Juul Schjetne

Årsmøtet i klubb Relacom ble avsluttet onsdag 20.mars med vemodige gaveoverrekkelser til tidligere leder Sissel Hallem og sekretær Anita Bødtger. Viktige saker var tariffoppgjøret og bedriftens mulige overgang til ny arbeids- giverorganisasjon, NHO.

Innledere var Tommy Traneberg, Tommy Tranvik, forsker UiO, senter for rettsinformatikk. Han presenterte en rapport om mobil kontrollteknologi. (Denne legges ut her på klubbavisa så alle kan lese den), leder av tariffavdelingen i forbundet, Jan Olav Andersen, og hovedkasserer i forbundet, Terje Olsson. Han snakket om forsikringsordningene.

Ny leder i klubben ble Øivind Juul Schjetne, nestleder Knut Hamletsen og sekretær Randi Solberg. Helt ny i styret er Jahn Vidar Jahnsen fra Vestfold. Han blir det yngste styremedlemmet i klubben.

Nyttig skolering i telebransjen

  

Tillitsvalgte i Sønnico, Eltel Networks og Relacom

Tillitsvalgte i Sønnico, Eltel Networks og Relacom

Torsdag og fredag i forrige uke møttes tillitsvalgte i i de tre hovedentreprenørselskapene til Telenor, til forbundets skoleringskurs i forbindelse med søknadsprosessen til et bedrifts- og bransjeutviklingsprosjekt. Kurset, som var støttet av LOs fellestiltak og utarbeidet av EL&IT Forbundet, diskuterte utfordringer og målsettinger i et framtidig samarbeid mellom klubbene og arbeidsgiverne i bransjen. Innledere på møtet var Else-Britt Hauge LO, Anja K Gabrielsen LO, Reidunn Wahl og Sissel Hallem. Deltakerne ga forbundet, representert ved Reidunn Wahl honnør for et godt gjennomført kurs. Les forbundets omtale av saken.

Meld dere på Oslo-konferansen!

Konferansen går av stabelen på Anker Hotell

Konferansen går av stabelen på Anker Hotell

Invitasjonen til årets Oslo-konferanse har endelig kommet.  I år vil det politiske innholdet spenne over et stort spekter, sosial dumping, EU og fagbevegelsens interesser, krisa i Europa og AFP. Disse er sentrale politiske spørsmål for fagbevegelsen.

Den faglig-politiske Oslo-konferansen kommer til å vare i to dager, 4 og 5. september, påmeldingsfrist 20.august. Send tillitsvalgte og medlemmer fra avdelingene! Invitasjonen til konferansen finner dere her.

Tillitsvalgte i teleentreprenørbransjen samlet til konferanse.

Deltakere fra klubbene i Eltel Networks, Sønnico og Relacom

16. og 17.januar var 20 tillitsvalgte fra Relacom, Sønnico og Eltel Networks samlet til felles konferanse i Oslo.
Tema som ble diskutert var
– Lov og avtaleverk ved innleie
– Oppfølging av lærlinger i bransjen
– Etter – og videreutdanning for våre medlemmer
– Tariffavtalene
– Fremtidig arbeidstilfang og kontraktsregime i teleentreprenørbransjen
– Flåtestyring

Hensikten med samlingen, som tenkes gjennomført årlig framover, var å etablere et fellesskap og diskutere felles utfordringer på tvers av bedriftsgrensene
Et mål med dette samarbeidet er å kunne stå samlet om felles holdninger i en del spørsmål.

Innenfor de fleste tema som ble diskutert ble det besluttet at forbundets teleentreprenørutvalg fikk ansvar for oppfølging gjennom året. Spesielt viktig er det kanskje at vi kommer i posisjon for å unngå masseoppsigelser ved kontraktsendringer mot Telenor i framtida.

Konferansen var vellykket, og ble oppfattet som både nyttig og verdifull.
Klubben i Relacom gleder seg til det videre samarbeidet og tror dette blir av betydning for alle EL & IT Forbundets medlemmer i bransjen

Sissel Hallem er gjenvalgt som leder

deltakerne på årsmøtet

Årsmøtet ble avsluttet i dag og det nye styret ser ut som følger:
Leder:Sissel Hallem, Nestleder: Øivind Juul Schjetne, Kasserer:Jan Andersson, Sekretær: Anita Bødtger, Styremedlemmer: Knut Hamletsen, Randi Solberg, Leif Birger Mækinen og ungdomsrepresentant Svein Tore Skarpnes. Hovedverneombud Nils Ove Hauge tiltrer styret. ‘
Vararepresentanter er: Knut Øyvind Andersen, Michael Wie, Robert Grønhaug, Stein Kristian Berg(personlig vara for ungdomsrepresentant.

Årsmøtet hadde tre eksterne innledere. Roy Pedersen fra LO i Oslo snakket om faste ansettelser og andre utfordringer for oss sjøl, Boye Ullmann fra Rørleggernes fagforeningom konsekvenser av de nye direktivene fra EU og Stein Stugu fra DeFacto som snakket om pensjon.

Se bilder fra årsmøtet her.

Diskusjon om individuell oppfølging med ledelsen

Gunnar Lien, Stein Martinsen og Viggo Larsen

Årsmøtet i klubben åpnet i dag med besøk fra ledelsen. Både direktør Stein Martinsen, økonomidirektør Gunnar Lien og personalsjef Viggo Larsen var tilstede. Stein Martinsen innledet om situasjonen i bedriften og oppfordret til moderasjon ved lønnsoppgjøret. Imidlertid, mest diskusjon ble det rundt direktørens vektlegging av nødvendigheten av individuell oppfølging av ansatte. Stein Martinsen hevdet at individuell oppfølging er et viktig redskap for å øke produktiviteten.

Ellers lovte ledelsen å følge opp de mange innspillene fra salen.

Landsmøtet er over.

EL&IT Forbundets landsmøte er over for denne gang.

I går var utenriksminister Jonas Gahr Støre tilstede for å snakke om blant annet Palestina og Afghanistan. Gårdsdagen ble ellers brukt til å stemme over endringer av vedtekter, nytt handlingsprogram og diverse forslag.
Nytt i neste periode er at landsomfattende klubber har forslagsrett til landsmøtet i forbundet. For full oppdatering av landsmøtets vedtak og begivenheter henviser vi til forbundets hjemmeside.

Klubbavisa skrev før landsmøtet at det ville bli 11 delegater og representanter fra Relacomklubben, som representerte forskjellige distrikter i landet. Det viste seg at vi var 13. På bildet ser vi (fra venstre): Anne Kari Menzoni, Øivind Juul Schjetne, Sissel Hallem, Kjell Gunnar Johnsrud. Anita Bødtger, Leif Gregersen, Knut Hamletsen, Robert Grønhaug, Jan Anderson, Roar Longva, Randi Solberg, Jan Egil Skagen og Leif Stene.