Tariff-kurs i Østfold!

Invitasjon til Tariff-Kurs

Klubb OneCo Networks Avd. Østfold inviterer til kurs for EL og IT medlemmer Tirsdag 28/1-2020 kl. 16:00-19:00 på Markveien 3 i Sarpsborg

Kurset vil ha tema:

  • Tariffavtalen
  • Hovedoppgjøret 2020

Kurset vil for det meste gå igjennom hva som står i tariffavtalen. Det blir en helt grunnleggende gjennomgang av alt som innebærer arbeidsvilkårene til våre medlemmer.

Vi har invitert leder av Elektroarbeidernes Fagforening og Distriktssekretær i Østfold for å snakke litt om Landsoverenskomsten.

Påmelding til kurs skjer ved å gi beskjed til Are Bergli Heier:

tlf: 48266391

mail: are.bergli.heier@oneco.no

påmeldingsfrist den 21/1-2020

PS: Det blir servert pizza til de påmeldte!

Nytt styre i klubben

Jan Olav Andersen overrekker en takk samarbeidet til Sissel Hallem

Jan Olav Andersen overrekker en takk samarbeidet til Sissel Hallem

De entusiastiske deltakerne på årsmøtet

De entusiastiske deltakerne på årsmøtet

Klubbleder Øivind Juul Schjetne

Klubbleder Øivind Juul Schjetne

Årsmøtet i klubb Relacom ble avsluttet onsdag 20.mars med vemodige gaveoverrekkelser til tidligere leder Sissel Hallem og sekretær Anita Bødtger. Viktige saker var tariffoppgjøret og bedriftens mulige overgang til ny arbeids- giverorganisasjon, NHO.

Innledere var Tommy Traneberg, Tommy Tranvik, forsker UiO, senter for rettsinformatikk. Han presenterte en rapport om mobil kontrollteknologi. (Denne legges ut her på klubbavisa så alle kan lese den), leder av tariffavdelingen i forbundet, Jan Olav Andersen, og hovedkasserer i forbundet, Terje Olsson. Han snakket om forsikringsordningene.

Ny leder i klubben ble Øivind Juul Schjetne, nestleder Knut Hamletsen og sekretær Randi Solberg. Helt ny i styret er Jahn Vidar Jahnsen fra Vestfold. Han blir det yngste styremedlemmet i klubben.

Nyttig skolering i telebransjen

  

Tillitsvalgte i Sønnico, Eltel Networks og Relacom

Tillitsvalgte i Sønnico, Eltel Networks og Relacom

Torsdag og fredag i forrige uke møttes tillitsvalgte i i de tre hovedentreprenørselskapene til Telenor, til forbundets skoleringskurs i forbindelse med søknadsprosessen til et bedrifts- og bransjeutviklingsprosjekt. Kurset, som var støttet av LOs fellestiltak og utarbeidet av EL&IT Forbundet, diskuterte utfordringer og målsettinger i et framtidig samarbeid mellom klubbene og arbeidsgiverne i bransjen. Innledere på møtet var Else-Britt Hauge LO, Anja K Gabrielsen LO, Reidunn Wahl og Sissel Hallem. Deltakerne ga forbundet, representert ved Reidunn Wahl honnør for et godt gjennomført kurs. Les forbundets omtale av saken.

Meld dere på Oslo-konferansen!

Konferansen går av stabelen på Anker Hotell

Konferansen går av stabelen på Anker Hotell

Invitasjonen til årets Oslo-konferanse har endelig kommet.  I år vil det politiske innholdet spenne over et stort spekter, sosial dumping, EU og fagbevegelsens interesser, krisa i Europa og AFP. Disse er sentrale politiske spørsmål for fagbevegelsen.

Den faglig-politiske Oslo-konferansen kommer til å vare i to dager, 4 og 5. september, påmeldingsfrist 20.august. Send tillitsvalgte og medlemmer fra avdelingene! Invitasjonen til konferansen finner dere her.

Tillitsvalgte i teleentreprenørbransjen samlet til konferanse.

Deltakere fra klubbene i Eltel Networks, Sønnico og Relacom

16. og 17.januar var 20 tillitsvalgte fra Relacom, Sønnico og Eltel Networks samlet til felles konferanse i Oslo.
Tema som ble diskutert var
– Lov og avtaleverk ved innleie
– Oppfølging av lærlinger i bransjen
– Etter – og videreutdanning for våre medlemmer
– Tariffavtalene
– Fremtidig arbeidstilfang og kontraktsregime i teleentreprenørbransjen
– Flåtestyring

Hensikten med samlingen, som tenkes gjennomført årlig framover, var å etablere et fellesskap og diskutere felles utfordringer på tvers av bedriftsgrensene
Et mål med dette samarbeidet er å kunne stå samlet om felles holdninger i en del spørsmål.

Innenfor de fleste tema som ble diskutert ble det besluttet at forbundets teleentreprenørutvalg fikk ansvar for oppfølging gjennom året. Spesielt viktig er det kanskje at vi kommer i posisjon for å unngå masseoppsigelser ved kontraktsendringer mot Telenor i framtida.

Konferansen var vellykket, og ble oppfattet som både nyttig og verdifull.
Klubben i Relacom gleder seg til det videre samarbeidet og tror dette blir av betydning for alle EL & IT Forbundets medlemmer i bransjen

Sissel Hallem er gjenvalgt som leder

deltakerne på årsmøtet

Årsmøtet ble avsluttet i dag og det nye styret ser ut som følger:
Leder:Sissel Hallem, Nestleder: Øivind Juul Schjetne, Kasserer:Jan Andersson, Sekretær: Anita Bødtger, Styremedlemmer: Knut Hamletsen, Randi Solberg, Leif Birger Mækinen og ungdomsrepresentant Svein Tore Skarpnes. Hovedverneombud Nils Ove Hauge tiltrer styret. ‘
Vararepresentanter er: Knut Øyvind Andersen, Michael Wie, Robert Grønhaug, Stein Kristian Berg(personlig vara for ungdomsrepresentant.

Årsmøtet hadde tre eksterne innledere. Roy Pedersen fra LO i Oslo snakket om faste ansettelser og andre utfordringer for oss sjøl, Boye Ullmann fra Rørleggernes fagforeningom konsekvenser av de nye direktivene fra EU og Stein Stugu fra DeFacto som snakket om pensjon.

Se bilder fra årsmøtet her.