Landsmøte 2019

Til helga, den 8-11 Mars blir det avholdt Landsmøtet i EL og IT Forbundet. Det er her alle handslingsplaner og vedtekter blir vedtatt for de 4 neste årene. Hele møte blir streamet og vil være live fra møtestart til møteslutt.

denne linken vil ta deg til EL og IT sin nettside. her finner du også alle forslag og dagsorden punktene til landsmøte.

Reklamer

Årsmøte 2019

I henhold til vedtektene innkalles herved til årsmøte i EL og IT Forbundet, Klubb Relacom 8. og 9. april 2019 på Hamar

Sted: Scandic Hotell Ringsaker

Klubben søker permisjon med full lønn for alle delegater basert på den delegatoversikt vi mottar fra avdelingene.

Vi minner om delegatnøkkel, 1 pr. påbegynte 50 medl. i avdelinga.

Frist for påmelding av delegater og for innsending av forslag er mandag 18. mars.

(Ber om at avdelingenes årsmøter gjennomføres innen fristen for forslagsfristen til årsmøtet.)

Navn på delegater og forslag til årsmøtet sendes:

                                                         oivind.juul.schjetne@no.relacom.com

Dagsorden:

1. Åpning/konstituering                   

2. Beretning                                     

3. Regnskap                                     

4. Innkomne forslag

5. Budsjett

6. Valg

7. Avslutning

Styret tar sikte på å sende ut beretning, regnskap, innkomne forslag og forslag til budsjett i løpet av uke 13, og håper dette vil gi avdelingene anledning til å kunne forberede seg best mulig til årsmøtet.

PS. Avdelingsleder vil være ansvarlig for at papirene kommer ut til alle delegater.

Tariffoppgjøret 2018

info 6.18 – tariffoppgjøret endelig

over finner dere informasjonsskrivet som er blitt sendt på mail til de tillitsvalgte ute i avdelingene fra den landsomfattende klubben.

I tillegg så for de av dere som har vært inne på siden før så kan dere se at det er ett nytt utseende. nettsiden er under arbeid for tiden og vil være litt sånn halvveis i noen uker fremover.

mvh

Are B. Heier

Kasserer

Lønnsoppgjør Info 06.07.2016

Meklingen er innkalt til den 13. september med frist, som dere ser den 16. september. For EL & IT Forbundets medlemmer i Relacom betyr dette at vi er i konflikt en gang mellom 16. og 17. september med mindre vi finner en løsning under meklingen (eller før).

Samtidig viser jeg til at partene på bedriften har vært i dialog, også etter at det ble brudd i fase 3 av forhandlingene. Samtalene har dreid seg både om pensjon og tariffoppgjøret. Avstanden er ikke stor, men det er nok riktig å si, prinsipiell. Det ene avhenger av det andre. Men siden ferietiden ruller inn over Relacom AS, så er det vel ingen grunn til å tro at det vil skje store ting i den nærmeste 1,5 mnd. De tillitsvalgte vil nok allikevel beholde mobilene sine i beredskap, klar til å tre inn i forhandlingsmodus når situasjonen krever det. Det kan jo hende at det kommer et akseptabelt tilbud på bordet.

MVH:

Øivind Juul Schjetne

Hovedtillitsvalgt

EL & IT Forbundet, Klubb Relacom