Vedr. «Retningslinjer for oppfølging av kjøretøypolicy og sjåføravtale»

De utsendte retningslinjene for oppfølging av kjøretøypolicy og sjåføravtale, har skapt noe støy i organisasjonen. Vi vil derfor tilkjennegi noen synspunkter på dette.

Tjenestebiler, og bruken av disse, har vært tema mellom ledelsen og tillitsvalgte gjennom flere år. Tema har ikke vært de ordinære kostnadene for bilflåten, herunder det som kan benevnes som slitasje ved normal bruk, eller normal slitasje etter tjeneste hvor bilene utsettes for større påkjenninger. Men snarere kostnader som kan relateres til unødvendig hard behandling (om noen behandling i det hele), noe som i litt for stor grad har ført til forholdsvis store kostnader i form av opprettinger, motorhavari, kostnader relatert til manglende vedlikehold og nødvendig service.

– Ledelsen har fremlagt dokumentasjon for at dette er sannsynlig i flere tilfeller.

Med dette bakteppet, ble det i 2018 stilt krav til ansatte som skulle disponere tjenestebil, at disse skulle kvittere ut bilen gjennom å skrive under på en sjåføravtale. Klubben har ikke mottatt klage-/ankesaker med bakgrunn i praktiseringen av denne.

Bedriften har nå innført et vedlegg til sjåføravtalen, hvor det er lagt opp til et «strafferegime» i form av muntlige/skriftlige advarsler, et «bøteregime», samt som en mulig konsekvens, til slutt å motta en oppsigelse.

Dette kommer som en konsekvens av at det fortsatt er ansatte som velger bort å etterleve bedriftens kjøretøypolicy, samt heller ikke etterlever den sjåføravtalen de skal ha skrevet under på. Det fremstår som noe vanskelig å forstå at noen velger å ikke forholde seg til de pålegg de har fått gjennom å etterleve bedriftens kjøretøypolicy og sjåføravtalen. Konsekvensen er fremlagt for dere i disse dager.

Som tillitsvalgte kan heller ikke vi stille oss bak usunne holdninger til det verktøy vi disponerer. Når det er sagt, så vil vi til enhver tid bistå ansatte som kommer i konflikt med sin leder i slike saker. Det gjør det bare litt vanskeligere for oss å nå igjennom hvis det kan dokumenteres at det ligger fornektelser og skjødesløshet bak bruken av tildelt kjøretøy.

Uhell kan alle komme ut for. Av og til kan det også være grunnlag for at vi kan ha litt skyld i det som skjer. Men gjør hver og en det som står i ens makt, så vil de retningslinjene som er lagt frem aldri komme til benyttelse.

Forbundet advarer mot påstand om elektronisk kjørebok.

Jan Olav Andersen

Forbundet har ikke godkjent avtaler fra noen leverandører.
Av tillitsvalgte er forbundet blitt gjort oppmerksom på at i alle fall én leverandør av elektronisk sporingsutstyr for biler frambyr en ferdig avtale om bruk av elektronisk kjørebok som leverandøren hevder er godkjent av EL & IT Forbundet.
Dette stemmer selvsagt ikke!
EL & IT Forbundet sentralt har avvist alle tilbud om å utarbeide mønsteravtaler i samarbeid med leverandører av sporingsutstyr.

Les hele infoen her: TillitsvalgtInfo 29.2010

Angrep på hovedtillitsvalgt og LO

Lars Haukaas

Torsdag forrige uke gikk direktør i Spekter, Lars Haukaas ut i Dagbladet og beskyldte Sissel Hallem for å lyve og LO for å bruke alle midler i kampen mot elektronisk overvåking. Haukaas skriver blant annet at i Relacom har alt gått ryddig for seg. LO svarte i Dagbladet på mandag. De sier blant annet at de i hovedsak opplever at seriøse arbeidsgivere og deres organisasjoner støtter LO i sitt arbeid mot overvåkning og er skuffet over Lars Haukaas sitt innlegg- Les innleggene her