God oppslutning om streiken!

Sinte elektrikere i Sarpsborg

Streiken for forsyningssikkerheten, elsikkerheten og faste ansettelser.samla mange deltakere over hele landet. I Oslo deltog 2000 i oppmøtet foran regjeringsbygget der Forbundsleder Hans Felix holdt apell.

I Øsfold der undertegnede deltok, var det arrangementer i Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Askim og Halden. Man regner med rundt 270 deltakere.
I Sarpsborg holdt leder av distriktet, Kjetil Torbjørnsen appell.

Les mer om streiken i Nettverk.

Distriktene i EL&IT klar for politisk streik i morgen.

Dette står å lese på hjemmesida til EL&IT i dag.
Streiken varer fra klokka 12.00 til 16.00. Forbundet streiker for forsyningssikkerheten, elsikkerheten og faste ansettelser. En rekke arrangementer er planlagt over hele landet.

Kravene forbundet stiller i streiken er:
Når det gjelder FKE krever EL & IT Forbundet:

Den som er faglig ansvarlig (installatør) og den som utfører arbeidet (fagarbeider) skal være ansatt i samme bedrift.
Inn- og utleie mellom bedrifter skal kun foregå mellom bedrifter som omfattes av forskriften (FKE), er godkjent opplæringsbedrift, har faste ansatte og har egenproduksjon.
Utenlandske arbeidere skal ha tilsvarende faglige kvalifikasjoner som norskutdannede for å kunne arbeide som elektrofagarbeider. De som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonene i FKE må avlegge fagprøve i Norge. Tilsvarende skal også gjelde for installatør.
Krav til kvalifikasjoner skal også gjelde for ansatte hos produsent – det er ikke tilstrekkelig med bedriftsintern opplæring.
Det må framkomme i forskriftens navn at det er en forskrift om krav til kvalifikasjoner for elektrofagarbeider.
Når det gjelder kompetanseforskriften krever EL & IT Forbundet:

Kompetanseforskriften vedtas slik den var beskrevet i Olje- og energidepartementets høringsutkast og i tråd med rådene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), blant annet ved at nettselskapene skal ha egne ansatte til drift og vedlikehold.
Oppmøtested i de forskjellige distriktene finner du på forbundets hjemmeside.

Klubben tilslutter seg den politiske streiken 4.november!

EL & IT Forbundet har tillyst politisk streik fra kl 12 – 16 den 4.november.
Klubben har tilsluttet seg denne.
Forbundet krever at Regjeringen ikke liberaliserer installasjonsmarkedet og kraftforsyningen.
Tillitsvalgte og andre oppfordres til å slutte seg til på de lokale stedene rundt omkring i landet!

Grunnlaget for streiken kan du lese her: Hva er grunnlaget for streiken

Bra gjennomført aksjon!

Aksjonen 3.juni ble vel gjennomført, og hadde ikke vært mulig uten den tilslutningen våre medlemmer ga gjennom å delta på selve markeringen og ved å gi sin underskrift.

Underskriftskampanjen ble avsluttet i dag og ga 906 underskrifter tilsammen. Kampanjen varte i 18 dager og for de fleste som har skrevet under, var saken både ny og ukjent. Derfor er dette et bra resultat. Underskriftene blir nå oversendt Arbeids-og Sosialkmiteen.
Saken er enda ikke ferdig behandla og vi oppfordrer dere til å følge godt med framover.

Steinar Gullvåg signaliserte endringer av innstillingen til prop 107 L

APs saksordfører for lovforslaget og medlem av Arbeids – og sosialkomiteen, Steinar Gullvåg var tilstede og tok i mot våre krav på fanemarkeringen i dag. Han sa at komiteen hadde blitt oppmerksom på de store følgene lovforslaget ville få. Etter å ha fått mange signaler om dette siden 10.mai røpet han at innstillingen fra Arbeids-og sosialkomiteen kom til å se annerledes ut når den blir ferdig en av de første dagene.

25 faner sto oppstilt utenfor Stortinget der flere hundre hadde møtt opp for å protestere mot prop 107 L som kan ta fra sliterne, som av forskjellige grunner ikke lenger er i offentlig sektor, mange års opptjent pensjon.
Det ble holdt appeller av leder for LO/Stat Tone Rønoldtangen,Klubbleder Sissel Hallem i vår egen klubb, og leder av LO i Oslo, Roy Pedersen.
Les mer om saken på Nettverks sider.

Underskriftskampanjen vil bli avsluttet på førstkommende mandag og deretter overlevert Arbeids – og sosialkomiteen.
Bli med i innspurten!

Se bilder fra aksjonen her