Støtteuttalelse til streiken i Foodora

Styret i Klubb Relacom gir sin fulle støtte til Fellesforbundet og de streikende i
Foodora i kampen for tariffavtale.
Tariffavtaler er tryggheten for de ansatte i et velregulert arbeidsliv. Tariffavtaler
regulerer lønns- og arbeidsvilkår, gir ordnede rammer for partssamarbeidet,
samt bygger opp under, og skaper tillit og et godt klima mellom partene på
arbeidsplassen.
Sykkelbudene i Foodora har jobbet for tariffavtale i tre år. Tiden er overmoden
for å innfri kravet. Når arbeidsgiver uttrykker at de ikke er motstandere av en
tariffavtale, så bør de kanskje vise vilje og evne til å få dette på plass. Det er
misbruk av tid ikke å finne en løsning på streiken.
Gi de ansatte en tariffavtale!
Gi de ansatte en rettferdig lønn og gode, forutsigbare arbeidsforhold!
Stans streiken. Sett dere ved forhandlingsbordet og bygg en tariffavtale!
Vi står sammen med dere. Stå kampen ut!

Klubben i Relacom gir dere vår uforbeholdne støtte. Klubben har
vedtatt å bevilge kr. 10.000,- til deres kamp.

Streikestøtten er satt inn på kto.nr. 9001 23 51495.

for Klubb Relacom

Streikestøtte

imagesCAJIHSARKlubbstyret har vedtatt å yte streikestøtte til de sympatistreikende under ATEA-konflikten ut over den streikestøtte EL & IT Forbundet gir. Kompensasjonen er vedtatt tatt fra konfliktfondet.

Streikestøtten fra forbundet er sendt til utbetaling fra banken i dag. Resterende utbetaling vil gjennomføres når klubbleder har mottatt lønnsdata på netto lønn for den enkelte.

Styret

 

 

Klubben vår med i sympatistreik

Streikende i Oslo

Økern 2006. Fra streiken i Relacom

EL&IT Klubb Relacom har tilsluttet seg sympatistreik til støtte for EL&IT medlemmene i Atea sin kamp for tariffavtale.  Uttaket for sympatistreiken vil være fom. 7. mai 2013.Forbundet sier i sin informasjon følgende:

Allerede i september 2011 reiste EL & IT Forbundet krav om tariffavtale i Atea AS. Siden dette kravet ble fremmet og avvist av ledelsen, så har det vært gjennomført forhandlinger med bedriften– Arbeidsrettssak (om spørsmålet ang. streikerett for å få opprettet tariffavtale) og mekling hos Riksmekleren.

Da Riksmekleren ikke så noen mulighet til å oppnå en løsning ble det erklært brudd allerede etter 3 timers mekling.

Ledelsen i Atea har vært helt steile i alle våre forsøk på å oppnå en enighet og gav mekleren klar beskjed om at de ikke ville bøye av for kravet om innføring av tariffavtale.

Dermed gjenstår det kun streik som virkemiddel for å få gjennomført vårt krav.

Der er vi nå! Les hele infoen her:  Info til bedrifter i sympatistreik

Seier for EL&IT i ATEA

efbt-demonstrasjon-flagg-brussel-jan2013EL&IT Forbundet og de tillitsvalgte i ATEA, vant en viktig seier i Arbeidsretten i går. Arbeidsrettens avgjørelse var enstemmig og innebærer at en avtale fra 13. april i 2011 ikke er til hinder for at de tidligere ansatte i Umoe IKT tas ut i streik til støtte for kravet om tariffavtale mellom EL & ITForbundet og Atea AS. Les hele saken i Nettverk

Hiv deg med i vervekampanjen

EL&IT Forbundet har satt i gang en vervekampanje som skal resultere i at forbundet innen neste år skal øke til 40 000 medlemmer. Ved årets begynnelse var vi ca 37 000. Antall medlemmer i forbundet har vært ganske konstant de siste årene.

I hele år vil forbundet hver måned premiere den som verver flest medlemmer og det er også konkurranse distriktene i mellom.

For kampanjen er det blant annet laget foiler, bannere, rollups og plakater med egen design. Det er bare å bestille til møter osv.

Bli med og sørg for at ikke en eneste lærling blir uorganisert i vår bedrift! Verv også nye medarbeidere!

EL&IT Forbundet med på politisk streik

EL&IT Forbundet oppfordrer til politisk streik mot vikarbyrådirektivet 18.januaur. Klubbstyret vedtok i dag å støtte oppfordringen og har varslet bedriftsledelsen om 3 timers politisk streik denne dagen.
Varigheten av streiken vil likevel være forskjellig fra sted til sted, alt ettersom hva slags arrangementer Distriktene kommer til å ha. Kontakt tillitsvalgte hos deg for å få mer informasjon etter nyttår!

Du kan støtte oppropet her

God oppslutning om streiken!

Sinte elektrikere i Sarpsborg

Streiken for forsyningssikkerheten, elsikkerheten og faste ansettelser.samla mange deltakere over hele landet. I Oslo deltog 2000 i oppmøtet foran regjeringsbygget der Forbundsleder Hans Felix holdt apell.

I Øsfold der undertegnede deltok, var det arrangementer i Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Askim og Halden. Man regner med rundt 270 deltakere.
I Sarpsborg holdt leder av distriktet, Kjetil Torbjørnsen appell.

Les mer om streiken i Nettverk.

Distriktene i EL&IT klar for politisk streik i morgen.

Dette står å lese på hjemmesida til EL&IT i dag.
Streiken varer fra klokka 12.00 til 16.00. Forbundet streiker for forsyningssikkerheten, elsikkerheten og faste ansettelser. En rekke arrangementer er planlagt over hele landet.

Kravene forbundet stiller i streiken er:
Når det gjelder FKE krever EL & IT Forbundet:

Den som er faglig ansvarlig (installatør) og den som utfører arbeidet (fagarbeider) skal være ansatt i samme bedrift.
Inn- og utleie mellom bedrifter skal kun foregå mellom bedrifter som omfattes av forskriften (FKE), er godkjent opplæringsbedrift, har faste ansatte og har egenproduksjon.
Utenlandske arbeidere skal ha tilsvarende faglige kvalifikasjoner som norskutdannede for å kunne arbeide som elektrofagarbeider. De som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonene i FKE må avlegge fagprøve i Norge. Tilsvarende skal også gjelde for installatør.
Krav til kvalifikasjoner skal også gjelde for ansatte hos produsent – det er ikke tilstrekkelig med bedriftsintern opplæring.
Det må framkomme i forskriftens navn at det er en forskrift om krav til kvalifikasjoner for elektrofagarbeider.
Når det gjelder kompetanseforskriften krever EL & IT Forbundet:

Kompetanseforskriften vedtas slik den var beskrevet i Olje- og energidepartementets høringsutkast og i tråd med rådene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), blant annet ved at nettselskapene skal ha egne ansatte til drift og vedlikehold.
Oppmøtested i de forskjellige distriktene finner du på forbundets hjemmeside.

Klubben tilslutter seg den politiske streiken 4.november!

EL & IT Forbundet har tillyst politisk streik fra kl 12 – 16 den 4.november.
Klubben har tilsluttet seg denne.
Forbundet krever at Regjeringen ikke liberaliserer installasjonsmarkedet og kraftforsyningen.
Tillitsvalgte og andre oppfordres til å slutte seg til på de lokale stedene rundt omkring i landet!

Grunnlaget for streiken kan du lese her: Hva er grunnlaget for streiken