Lønnsoppgjør 2014 info 2

Klubbstyret har fått en del spørsmål angående prioriteringene i årets lønnsoppgjør, vi ønsker forklare bakgrunnen for noen av de valgene som vi gjorde denne gangen.

Bare kort for å forklare sammenhengen:

Bedriften har varslet at de vurderer overgang til NHO. Dette vil i så fall medføre overgang til annen overenskomst, noe som vil medføre at flere av våre opparbeidede rettigheter i egen overenskomst vil forsvinne. Dette er ivaretatt gjennom en særavtale som nå er ferdigforhandlet og vil tre i kraft hvis overgangen vil skje.

Så kanskje noen svar på spørsmål vi har fått:


Vi fikk fremforhandlet en fortsatt medbestemmelsesrett på pensjon ved en overgang til NHO(LOK).  Dette er viktig på grunn av om vi ikke hadde fått en særavtale på dette så kunne bedriften ved en overgang til NHO(LOK) endre pensjonen til sine ansatte uten av vi kunne gjort noe med det.
Og da er lovens minstebestemmelse en 2% innskudd som er minimum.


Vi fikk fremforhandlet at vi fremdeles får beholde e-dagene ved en overgang til NHO(LOK) Dette er en særrettighet som vi har på vår tariffavtale som nesten ingen andre har og som vi vet at medlemmene ønsker å beholde, uansett tariffavtale.


Vi fikk fremforhandlet at ansatte i Relacom får full lønn under sykdom selv om det blir innført karensdager sykefravær, dvs at du taper ikke lønn ved å være syk.
Dette er veldig viktig for våre medlemmer for dette skaper en trygg ramme ved sykdom så man kan konsentrere seg om å bli frisk.


Vi har fremforhandlet at man får tillegget for fagbrev nummer 2 som egen linje på lønnsslippen.
Dette er viktig for våre medlemmer for da slipper man at tillegget blir «spist opp» av den generelle lønnsøkningen som det har blitt før.


Relacom ønsket å gjøre om oppsigelsesfristene til å kun gjelde AML §15-3, dvs 1 måned. Resultatet er nå at alle som er ansatt per 1.06.2014 beholder gammel ordning.
Dette er veldig viktig for våre medlemmer med tanke på den situasjonen bedriften er i.
Vi ønsker alle å ha en så stabil og trygg jobb som mulig for å kunne planlegge våre liv fremover.


Vi fikk fremforhandlet et generelt tillegg til alle på kr 9000,- selv om Relacom har hatt et forferdelig økonomisk resultat det siste året.


Vi fikk fremforhandlet en pott på 1 million kr til individuelle tillegg, som dere kan kontakte deres sjef for å eventuelt rette ett lønnskrav imot.


Hvis det er flere spørsmål vedrørende lønnsoppgjøret så kan dere rette de til deres lokale tillitsvalgte eventuelt kontakte styret.

Mvh Klubbstyret

 

Lønnsoppgjøret 2014

Årets lønnsoppgjør

Dette resultatet skal ut til uravstemning før det er endelig.

Tariffoppgjøret 2014 er avsluttet og protokollene er underskrevet. Her kommer et kort resymé:

Innledning:
Det er viktig å forstå bakgrunnen for hvilke prioriteringer klubben gjorde i sitt krav til årets oppgjør.

Bedriften har over lengre tid signalisert at de vurderer en overgang til NHO (Norsk Teknologi). Ved en slik overgang, vil klubbens medlemmer innplasseres på de overenskomster som finnes under NHO-paraplyen. For fagarbeidere og andre som jobber innen faget, ville LOK (Landsoverenskomsten for elektrofag) blitt tariffavtale. For kontorpersonell ville Handel og Kontoroverenskomsten blitt gjort gjeldende, og for funksjonærer FLT-overenskomsten (Foreningen for ledelse og teknikk).

Ved en overgang ville våre opparbeidede rettigheter på Spekteroverenskomsten blitt borte med mindre overenskomsten vi ville blitt plassert på, også inneholdt de samme formuleringer. Her følger et utvalg vi ikke finner i de aktuelle overenskomstene:
– Fridagene (4,7 dager, romjul pluss 2 ekstra dager).
– Lønn under sykdom (PS. Følg debatten om karensdager!).
– Avtalerett på pensjon og innføring av flåtestyring.
– Flere andre rettigheter ville også blitt borte sammen med overgang til nye overenskomstområder.

Klubbens prioritet ved årets oppgjør var å sikre at alle medlemmer av EL&IT Forbundet ville beholde disse rettighetene sammen med flere andre rettigheter (se protokoll). Klubben ønsket også å beholde avtalerett på pensjon og innføring av flåtestyring. Protokollene viser at målene er nådd.

Forhandlingsutvalget mener vi har nådd frem med våre prioriteringer. Det er derfor et enstemmig forhandlingsutvalg som oversender årets resultat til videre behandling. I dette ligger at resultatet skal ut til uravstemning.

Forhandlingsutvalget vil gi honnør til en motpart som har vist stor vilje til å finne konstruktive løsninger til beste for begge parter. Forhandlingene ble holdt i en god tone.

Viser for øvrig til protokollene fra tariffoppgjøret.

for styret
Øivind Juul Schjetne
Leder

Protokoll særavtale EL IT 080514

Protokoll Hovedoppgjør Relacom – EL IT Negotia 080514

Ny redaktør

Ny redaktør

Ny redaktør

Etter årsmøtet i klubb Relacom 2014 så ble det bestemt at klubbavisen.no må få en ny redaktør. Det siste året har aktiviteten vært liten.

Vegar J. Evensen overtar nå som redaktør av siden etter Anita Bødtger.

Alle henvendelser kan enten legges inn som kommentarer på siden eller sendes som mail til Vegar.

Bilder og andre ting tas imot med stor takk 😀

Håper dere har litt tålmodighet med Vegar da han er ganske ny i dette.