OneCo kjøper Relacom

OneCo-konsernet kjøper Relacom AS

Det ble denne uken gjort kjent at Industrikonsernet OneCo har inngått avtale om å overta Relacom AS. Gjennom dette har vi fått den industrielle eieren som har vært etterspurt gjennom flere år, noe vi betrakter som en stor fordel i forhold til å utvikle selskapet videre.

OneCo er eid av ledelsen i selskapet og Katalysator/Møller Group. De har ca. 950 ansatte og har en årlig omsetning på ca. 1,8 mrd. Det vil si at de er på størrelse med det Relacom vi jobber i.

Relacom AS vil som enhet videreføres som eget selskap i OneCo-konsernet, og vil beholde navnet i inntil 2 år. Dette vil si at alle ansatte overføres med de avtaler og rettigheter vi har. Vår overenskomst videreføres, alle ansatte beholder sin ansiennitet, vi beholder våre AFP-rettigheter. At det på sikt vil skje en utvikling i selskapet må vi være forberedt på. Dette vil nok komme som en naturlig konsekvens av at det er to selskaper som ikke er veldig ulik og som jobber i nærliggende bransjer.

Sentrale tillitsvalgte har over tid vært i dialog med ledere i OneCo. Det inntrykk vi sitter igjen med, basert på de presentasjoner og den informasjon vi har mottatt, også gitt oss en positiv holdning til hvordan vi som selskap vil bli gitt mulighet til å utvikle oss videre. At det vil komme diskusjoner og drøftinger/forhandlinger mellom partene er en del av mekanismen i arbeidslivet. Vi skal forberede oss med et positivt sinn i forhold til å finne gode løsninger for våre medlemmer og ansatte.

Viser til den informasjon som akkurat nå har gått ut til alle ansatte. I denne finner dere også info om hvor dere kan henvende dere for spørsmål. Klubbens tillitsvalgte er som alltid beredt til å svare på henvendelser. Lokale tillitsvalgte har imidlertid ikke annen info enn den som er gitt fra bedriften i denne stund.

EL og IT Forbundet, Klubb Relacom ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid med de aktører som nå skal føre Relacomselskapet i Norge videre inn i fremtiden.

Info 1/19

Ny lønn pr. 1. januar 2019 – fleip eller fakta?

Under fjorårets tariffoppgjør «tyvstartet» vi årets oppgjør gjennom å avtale en utbetaling pålydende kr. 5 000,- fra 1/1-19. Dette kan defineres som et forskudd på årets tariffoppgjør, hvor det resterende da vil bli en avregning iht. til det generelle tillegget som ble avtalt i oppgjøret Spekter/Relacom og LO Stat/EL og IT Forbundet, og som ble avtalt til å være 3,2 % pr. 1/4-19.

Det tilbakemeldes fra flere at tillegget på kr. 5 000,- ikke er utbetalt. Dette bør den enkelte sjekke på sine egne lønnsslipper før vi setter i gang et apparat for å gå gjennom dette. (Tillegget utgjør en forskjell på kr. 416,66 mellom bruttolønn desember-18 og bruttolønn januar -19).

Ber derfor om at hver og en sjekker dette på egne lønnsslipper, og ved avvik, melder dette til sin tillitsvalgt.

Det settes en frist for tilbakemelding til 8. mai d.å.

Årsmøte Klubb Relacom 2019

Den 8. – 9. April har det vært årsmøte i den landsomfattende klubben Relacom. Sakene som har vært behandlet er beretning, regnskap, forslag, budsjett og valg. Det var mye engasjement i sakene som var innsendt og det kunne uten tvil vært endeløse debatter om visse temaer. Det ble satt ned arbeidsgrupper på innleie/UE for å lære de tillitsvalgte å bruke det nye regelverket og innleieheftene som har laget av EL og IT. Delegatene virket svært fornøyd med årets gjennomgang av årsmøte, og det nye styret i Klubb Relacom takker for tilliten som avdelingene i har gitt, og takker for denne gang.

Landsmøte 2019

Her er delegasjonen som deltok på det 5. Landsmøte til EL og IT Forbundet. Dette er flinke og engasjerte tillitsvalgte som har vært med å bestemt veien videre for Forbundet. Det var mange bra og interessante diskusjoner under debatten, men handlingsprogrammet ble ikke ferdig behandlet på grunn av mangel på tid. Dette skal bli vedtatt på Landsstyret i Juni.

Årsmøte 2019

I henhold til vedtektene innkalles herved til årsmøte i EL og IT Forbundet, Klubb Relacom 8. og 9. april 2019 på Hamar

Sted: Scandic Hotell Ringsaker

Klubben søker permisjon med full lønn for alle delegater basert på den delegatoversikt vi mottar fra avdelingene.

Vi minner om delegatnøkkel, 1 pr. påbegynte 50 medl. i avdelinga.

Frist for påmelding av delegater og for innsending av forslag er mandag 18. mars.

(Ber om at avdelingenes årsmøter gjennomføres innen fristen for forslagsfristen til årsmøtet.)

Navn på delegater og forslag til årsmøtet sendes:

                                                         oivind.juul.schjetne@no.relacom.com

Dagsorden:

1. Åpning/konstituering                   

2. Beretning                                     

3. Regnskap                                     

4. Innkomne forslag

5. Budsjett

6. Valg

7. Avslutning

Styret tar sikte på å sende ut beretning, regnskap, innkomne forslag og forslag til budsjett i løpet av uke 13, og håper dette vil gi avdelingene anledning til å kunne forberede seg best mulig til årsmøtet.

PS. Avdelingsleder vil være ansvarlig for at papirene kommer ut til alle delegater.