Landsmøte 2019

Her er delegasjonen som deltok på det 5. Landsmøte til EL og IT Forbundet. Dette er flinke og engasjerte tillitsvalgte som har vært med å bestemt veien videre for Forbundet. Det var mange bra og interessante diskusjoner under debatten, men handlingsprogrammet ble ikke ferdig behandlet på grunn av mangel på tid. Dette skal bli vedtatt på Landsstyret i Juni.

Reklamer

Årsmøte 2019

I henhold til vedtektene innkalles herved til årsmøte i EL og IT Forbundet, Klubb Relacom 8. og 9. april 2019 på Hamar

Sted: Scandic Hotell Ringsaker

Klubben søker permisjon med full lønn for alle delegater basert på den delegatoversikt vi mottar fra avdelingene.

Vi minner om delegatnøkkel, 1 pr. påbegynte 50 medl. i avdelinga.

Frist for påmelding av delegater og for innsending av forslag er mandag 18. mars.

(Ber om at avdelingenes årsmøter gjennomføres innen fristen for forslagsfristen til årsmøtet.)

Navn på delegater og forslag til årsmøtet sendes:

                                                         oivind.juul.schjetne@no.relacom.com

Dagsorden:

1. Åpning/konstituering                   

2. Beretning                                     

3. Regnskap                                     

4. Innkomne forslag

5. Budsjett

6. Valg

7. Avslutning

Styret tar sikte på å sende ut beretning, regnskap, innkomne forslag og forslag til budsjett i løpet av uke 13, og håper dette vil gi avdelingene anledning til å kunne forberede seg best mulig til årsmøtet.

PS. Avdelingsleder vil være ansvarlig for at papirene kommer ut til alle delegater.

Overenskomsten 2018-2020

Etter hovedoppgjøret i 2018, så har det vært noen formaliteter som dessverre ikke har vært prioritert og gjennomføre. Disse har uansett ikke hatt noen innvirkninger på når den nye avtalen ble gjeldende. Nå er endelig protokollene underskrevet og den nye tariffavtalen ligger ute på nett tilgjengelig for å lastes ned. Den finnes på hjemmesiden til EL og IT Forbundet, eller dere kan laste den ned her.

Tariffoppgjøret 2018

info 6.18 – tariffoppgjøret endelig

over finner dere informasjonsskrivet som er blitt sendt på mail til de tillitsvalgte ute i avdelingene fra den landsomfattende klubben.

I tillegg så for de av dere som har vært inne på siden før så kan dere se at det er ett nytt utseende. nettsiden er under arbeid for tiden og vil være litt sånn halvveis i noen uker fremover.

mvh

Are B. Heier

Kasserer

Klubbavisa på nett igjen

Klubbstyret beklager at hjemmesiden vår ikke har vært oppdatert så ofte vi gjerne skulle sett at den ble, og ikke minst fortsatt være en informasjonskanal for medlemmer og andre. Etter hvert håper vi at vi skal komme tilbake et nivå som gjør det interessant å besøke siden jevnlig.

Klubbstyrets sammensetning ble endret gjennom årsmøtet i 2013. Ut gikk leder Sissel Hallem, som søkte arbeidsoppgaver utenfor våre rekker, og vår ansvarlige for klubbavisa.no, Anita Bødtger. Sistnevnte skjemmet oss bort med å oppdatere et oppslagsverk vi i klubben, men også mange andre både i egne rekker og utenfor, besøkte ofte. Treffstatistikken viste at http://www.klubbavisa.no var en hyppig besøkt og populær hjemmeside. Det er lett for oss som fører klubbens ansvar videre å tilkjennegi at vi er Anita en stor takk skyldig for dette. Når Anita trådte tilbake fra klubbstyret, medførte dette at tilgang til aktivitetene ikke kom på samme nivå som tidligere. Klubben har vel heller ikke formidlet informasjon videre slik vi kanskje kunne gjort. Men dette er tross alt historie og kan ikke endres.
– Anita. Stor takk og klem fra klubben!

Som leder av klubben vil jeg sammen med noen andre styremedlemmer forsøke å holde hjemmesiden oppdatert med aktuelle saker i tiden fremover. Foreløpig er kun undertegnede gitt innblikk i hvordan hjemmesiden oppdateres. Målet er imidlertid at vi over nyttår skal fordele arbeideoppgaver og kunnskap om hvordan hjemmesiden oppdateres på flere hender. Da er vi forhåpentligvis på gang.

Klubben tar fatt på et nytt år med store utfordringer. Kort kan nevnes bedriftens ønske om forhandlinger for evt. overgang til NHO og ny pensjonsordning, samtidig som det gjennom prosjektet TNT skjer endringer i bedriftens struktur og prosesser som forhåpentligvis vil gi våre medlemmer og andre ansatte en bedre, mere forutsigbar hverdag. Klubben og avdelingene vil involvere medlemmene i dette arbeidet.

Avslutningsvis vil jeg ønske alle medlemmer og lesere av hjemmesiden en riktig God Jul. Samtidig håper jeg på stor deltakelse på medlemsmøter og andre aktiviteter i klubbens og avdelingenes aktiviteter i året som kommer.

God Jul og Godt Nytt År!

Øivind