Tillitsvalgte

Oversikt over arbeidsoppgaver for tillitsvalgte

Koordinerende tillitsvalgte:

–          Utføre oppgaver som pålegges av styret.

–          Være motpart til distriktssjefene i delegerte saker som f. eks. permitteringer.

–          Holde jevnlig kontakt med avdelingslederne i klubben, i sine områder.

–          Utnytte tildelt permisjon.

Avdelingsledere i EL & IT:

–          Organisere arbeidstakere

–          Ivareta medlemmenes interesser på arbeidsplassen (ferie, fridager, opplæring, riktig lønn, velferdspermisjon, AFP, sykdom med mer)

–          Fremme opplysningsarbeid blant medlemmene

–          Arbeide for full likestilling mellom kjønnene

–          Arbeide i tråd med de formål og retningslinjer forbundet til enhver tid har vedtak om i prinsipp – og handlingsprogrammer

–          Sørge for valg av stedstillitsvalgte og tillitsvalgte etter samarbeidsavtalens nivå 1

–          Nominere delegater til landsmøte overfor eget distrikt

–          Utføre oppgaver som pålegges avdelingene av distriktet

–          Forberede og gjennomføre årsmøte i avdelingen

–          Forberede og gjennomføre medlemsmøter

Tillitsvalgte nivå 1 i hht samarbeidsavtalen

 

–          Være motpart til bedriftens avdelingsleder

–          Organisere arbeidstakere.

–          Ivareta medlemmenes interesser på arbeidsplassen (ferie, fridager, opplæring, riktig lønn, velferdspermisjon, AFP, sykdom med mer)i samareid med avdelingsstyret

–          Fremme opplysningsarbeid blant medlemmene i samarbeid med avdelingsstyret.

–          Arbeide for full likestilling mellom kjønnene

–          Arbeide i tråd med de formål og retningslinjer forbundet til enhver tid har vedtak om i prinsipp – og handlingsprogrammer i samarbeid med avdelingsstyret.

Reklamer
%d bloggere like this: