40-årsjubilanter 2018 i Trøndelag

Fra venstre: Svein Magne Haugset, Rude Berg, Knut Johnny Fjøseide, Arne Johan Grande, Erik Rye. Foran: Monica Derbakk