754 tillitsvalgte i Fellesforbundet forsvarer AFP

754 tillitsvalgte i Fellesforbundet har skrevet under et opprop for forsvar av dagens AFP-ordning. Oppropet presenteres i forbindelse med åpningen av Fellesforbundets landsmøte. Les saken hos Fri Fagbeveglse.

Advertisements
%d bloggers like this: