Forsvar AFP-merker

Disse merkene kan dere få tak i ved å gå inn på www.forsvarafp.no

Der kan dere bestille dem. De er gratis.

afp-merke-1.jpg afp-merke-2.jpg

Advertisements
%d bloggers like this: