Brudd i forhandlingene

Det har siste ukene vært ført forhandlingsmøter mellom partene i bedriften. Fra første krav ble overlevert tok det 8 dager før neste ble avholdt. Det var kanskje en noe utvidet oppstart av ulike grunner, men etter det har det gått jevnt og trutt med forhandlingsmøter. Det er dialog mellom partene og vi ser at det er bevegelse på begge sider. Vi øynet derfor ett håp om at vi skulle klare å bli enige.
Dessverre så ble avstanden for stor i siste forhandlingsmøte og bedriften brøt forhandlingene. Dermed går det tradisjon tro til bistandsforhandlinger som vil mest sannsynligvis ha oppstart i uke 21.

Klubben bevilget 25.000 til Redd Barna

I forbindelse med årsmøte vedtok klubbens årsmøte å bevilge kr. 25.000 til bedriften sin spleis som skulle gå til Redd Barna sitt arbeid i Ukraina. I den forbindelse har vi mottatt ett hyggelig svar fra Konserndirektør Tore Sjursen:

Tore Sjursen – Konserndirektør OneCo

Ser at EL&IT Klubben i Networks har donert et betydelig beløp på Ukraina spleisen til oneco. det setter jeg stor pris på!

Tusen takk! Bedriften dobler!


Vi takker bedriften for en positiv tilbakemelding!

Hovedoppgjøret er igang!

Torsdag 28/4 kl 13:01 møtte forhandlingsutvalget bestående av Are Bergli Heier, Knut Hamletsen og Dag Nysæter bedriften på Alf Bjerckes Vei 1 i Oslo. Bedriften presenterte de 4 kriteriene som skal legges til grunn i tillegg til det inntektspolitiske grunnlaget:
Virksomhetens økonomi
Produktivitet
Fremtidsutsikter
Konkuranseevne, herunder lønnsmessig markedstilpassing

Forhandlingsutvalget har gjennom Årsmøte som ble avholdt i Hamar tatt hensyn til vedtak og kommentarer og laget ett samlet krav som har blitt overlevert ledelsen i bedriften.

Neste møte er planlagt fredag 6. mai hvor vi vil få ett tilbud ifra bedriften.

Fristen for enighet er 13. mai kl. 12:00. Bistand må varsles i forkant av dette tidspunktet og bistandsforhandlingene også kalt Fase 2b (kun EL og IT) og fase 3 (EL og IT + LOstat) må gjennomføres før det eventuelt kan bestilles tid hos riksmekler.

Men, nå er vi så godtroende i forhandlingsutvalget at bedriften signerer vel kravet før den tid.

Info kommer fortløpende når det er noe å melde!

Årsmøte

33 representanter fra klubben og klubbavdelingene deltok på årets årsmøte som fant sted på Scandic Hamar. Som tidligere har vi sett en positiv utvikling i antall yngre som deltar fra avdelingene, og det ser ut som om det kan være det «yngste» årsmøte på lenge. Klubben har over lengre tid prøvd å engasjere de yngre medlemmene slik at ikke alle tillitsvalgte går ut av døra samtidig med pensjon.

Årets årsmøte var gjennomført på en god måte med Knut Hamletsen i førersete som dirigent og Dag Nysæter som referent. Vi behandlet årsberetningen, og delegatene hadde mange spørsmål og debatten gikk til tider ganske varmt på enkelte temaer. Klubben synes det er positivt at det er engasjement rundt vår egen arbeidsplass.

Her under innlegget til Kjetil Wig, administrerende direktør i OneCo Networks. Her var det også noen enkeltsaker som gikk varmt, da delegatene fulgte med å stilte spørsmål

I henhold til samarbeidsavtalen inviterer vi hvert år ledelsen til å disponere 2 timer av årsmøte. I år kom Adm. direktør Kjetil Wig og HR-direktør Terje Vedde-Fjærestad. Vi synes det er viktig at de ansatte får muligheten til å møte ledelsen og omvendt. Disse 2 timene anser vi som verdifulle både for ledelsen og de ansatte.

Vi har vedtatt krav til lønnsoppgjøret, og samtidig noen enkeltsaker som årsmøte vil at klubben skal arbeide med fremover. Ett av forslagene er hvordan man skal løse det med EL-biler i bedriften mtp ladestasjoner i hjemmet. Klubben har også fått fullmakt til å utpeke ett medlem inn i Idretts- og velferdsklubben som skal opprettes i bedriften. Årsmøte vedtok også å bevilge kr. 25.000 til konsernet sin spleis som skal gå til Redd Barna sitt arbeid for barn på flukt fra Ukraina. Konsernet har sagt de skal matche alle bidrag på denne spleisen.

Foto: Knut Viggen
Fra venstre: Knut Hamletsen, Bjørn Markus Karlsen, Anbjørn Marvik, Dag Nysæter, Are Bergli Heier, Maja Lind Arntzberg, Karl Tore Nordheim, Anne Kari Mentzoni

Det har vært gjennomført valg. Klubbens nye sammensetning er slik:

Leder: Are Bergli Heier
Nestleder: Knut Hamletsen
Kasserer: Anne Kari Mentzoni
Sekretær: Dag Nysæter
1. styremedlem: Maja Lind Arntzberg
2. Styremedlem: Karl Tore Nordheim
3. Styremedlem: Anbjørn Marvik
4. styremedlem: Kenneth Hasselstrøm (Ungdomsrepresentant)

1. Vara: Bjørn Markus Karlsen
2. Vara: Ragnhild Rygh
3. Vara: Otto Røyland
4. Vara: Sebastian Casas Arango
Personlig vara ungdomsrepresentant: Leon Lukas Tvedt Aakre

Resultat A-dels forhandlinger

5-6 April ble det avholdt A-dels forhandlinger mellom LOstat og Spekter. Alle bedriftene som er omfattet av forhandlingene får ett generelt kronetillegg på 7800,- fra 1. April 2022. Dette tilsvarer 4kr timen for de som vil omregne dette til timelønn.

Frist for å komme til enighet i bedriften, altså B-delsforhandlingene er 13. Mai kl. 12:00.

Info om A-dels oppgjøret LOstat/Spekter

Lønnsforhandlingene mellom LO Stat og Spekter starter klokken 10.00 tirsdag 5. april. Årets oppgjør er et hovedoppgjør, det vil si at partene forhandler både lønn og tekstkrav i overenskomstene. Først forhandles det sentralt, altså A-delen, deretter starter forhandlingene ute på virksomhetene, altså B-delen. I tillegg til forhandlinger om sentrale lønnstillegg og endringer i tekst i A-delen, vil det bli fastsatt frister for B-delsforhandlingene.

Mer info kommer når A-delen er ferdig forhandlet

Ny Hovedavtale fra 1. januar 2022 til 31. desember 2025

Det ble i november forhandlet frem en ny hovedavtale mellom partene. Endringene ligger i protokollen nederst i artikkelen

Hovedavtalen er arbeidslivets grunnlov, og hvert fjerde år forhandler vi og tilpasser den. Vi er godt fornøyd med forhandlingene, og har fått gjennomslag for viktige prinsipper.

-Lise Olsen v/Lostat

https://www.lostat.no/nyhetsarkiv/enige-om-ny-hovedavtale-i-spekter

PS: ingen nyhet er for sen til å publiseres

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

EL og IT Forbundet, Klubb OneCo Networks

I henhold til vedtektene innkalles herved til årsmøte i EL og IT Forbundet, Klubb OneCo Networks 19. og 20. april 2022 på Hamar

Sted: Scandic Hotell Hamar (ligger i sentrum)

Klubben søker permisjon med full lønn for alle delegater basert på den delegatoversikt vi mottar fra avdelingene.

Vi minner om delegatnøkkel, 1 pr. påbegynte 50 medl. i avdelinga (medl.tall pr. 03/03-22).

Frist for påmelding av delegater og for innsending av forslag er tirsdag 29. mars.

(Ber om at avdelingenes årsmøter gjennomføres innen fristen for forslagsfristen til årsmøtet.)

Navn på delegater og forslag til årsmøtet sendes her eller: are.bergli.heier@oneco.no

Dagsorden:

1. Åpning/konstituering                   

2. Beretning                                     

3. Regnskap                                     

4. Innkomne forslag

5. Budsjett

6. Valg

7. Avslutning

Avdelingsleder vil være ansvarlig for at papirene kommer ut til alle delegater.

Ny hovedtillitsvalgt

På årsmøte den 8-9 september i år, så takket Øivind Juul Schjetne for seg som mangeårig hovedtillitsvalgt. Ny hovedtillitsvalgt i bedriften er Are Bergli Heier. Vara hovedtillitsvalgt er Knut Hamletsen

kontaktinformasjon til hovedtillitsvalgt er tlf: 48266391 og epost: are.bergli.heier@oneco.no

kontaktinformasjon vara hovedtillitsvalgt og hovedverneombud tlf: 91889671 og epost: Knut.hamletsen@oneco.no

Vi takker Øivind for den jobben han har gjort i perioden

Innkalling til årsmøte

EL og IT Forbundet, Klubb OneCo Networks

I henhold til vedtektene innkalles herved til årsmøte i EL og IT Forbundet, Klubb OneCo Networks 8. og 9. September 2021 på Hamar

Sted: Scandic Hotell Hamar (ligger i sentrum)

Klubben søker permisjon med full lønn for alle delegater basert på den delegatoversikt som vi mottar ifra klubbavdelingene. Vi minner om delegatnøkkel, 1 pr. påbegynte 50 medl. i avdelingen (medl. tall pr. 30/7-21)

Bilde: Deltakerne på årsmøtet for 10 år siden

Frist for påmelding av delegater og for innsending av forslag er fredag 20. august.

(Ber om at avdelingenes årsmøter gjennomføres innen fristen for forslagsfristen til årsmøtet.)

Navn på delegater og forslag til årsmøtet sendes:

oivind.juul.schjetne@oneco.no

Dagsorden:

  • Åpning/konstituering
  • Beretning
  • Regnskap
  • Innkomne forslag
  • Budsjett
  • Valg
  • Avslutning

Styret tar sikte på å sende ut beretning, regnskap, innkomne forslag og forslag til budsjett i medio uke 35, og håper dette vil gi avdelingene anledning til å kunne forberede seg best mulig til årsmøtet.

PS. Avdelingsleder vil være ansvarlig for at papirene kommer ut til alle delegater.